Jak być skutecznym liderem?

Beata PałacBiznes

To pytanie zadaje sobie wielu menedżerów, ponieważ istnieje zasadnicza różnica między pełnieniem funkcji kierownika a byciem prawdziwym liderem rozumianym jako osoba, która wyznacza standardy zachowań, inspiruje i umiejętnie motywuje do działania swój zespół. Dobry lider to osoba, która swoją charyzmą i działaniami wpływa nie tylko na wytworzenie pożądanej atmosfery pracy w zespole czy firmie, ale przede wszystkim poprzez swoje działania ... Read More

Przemysł 4.0 – co to takiego?

Piotr AndrzejewskiBiznes

W ostatnich latach panuje moda na wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych umożliwiających zintegrowanie niemal każdej pojedynczej komórki produkcyjnej w jeden duży i spójny system, gdzie poszczególne stanowiska i urządzenia komunikują się między sobą za pomocą bezprzewodowych połączeń, przekazując sobie potrzebne dane i informacje o swoim stanie oraz poziomie eksploatacji. Tworzą one wówczas tak zwany Internet Rzeczy (Internet of Things). Występuje tu ... Read More

Rozwój przemysłu maszynowego

Piotr KołaczekBiznes

Obserwując kondycję i rozwój sektora produkcji maszyn, można wyciągnąć interesujące wnioski na temat stanu innych gałęzi przemysłu, całej gospodarki, a także, w pewnym stopniu, poziomu uczelni technicznych, wykształcenia i kreatywności inżynierów. Dzieje się tak, ponieważ sektor maszynowy jest organicznie związany z pozostałymi branżami przemysłu. Wszyscy potrzebują maszyn, więc zmiany koniunktury błyskawicznie odbijają się na ich produkcji. Sektor maszynowy jest jednym ... Read More

O kulturze budowania relacji, czyli po co nam wiedza o etykiecie?

Dagmara ŁuczkaBiznes

Kto z nas nie słyszał powiedzenia „biznes to relacje”? Myślę, że większość zgodzi się z tym stwierdzeniem. Można więc założyć, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak relacje są ważne w efektywnych działaniach biznesowych. Jak często jednak zastanawiamy się, czy budujemy je we właściwy sposób? Czy nasi pracownicy, podobnie jak my, postrzegają kulturę budowania relacji i co to w ogóle znaczy – „właściwy” sposób budowania relacji?

Rewolucja czy ewolucja?

Paweł ŻabińskiBiznes

Przemysł 4.0, Industry 4.0, Internet Rzeczy – z takimi terminami spotykamy się w ostatnim czasie na co dzień. Właściwie w każdym miesiącu gdzieś na świecie odbywają się konferencje, na których prezentowane są założenia tzw. IV Rewolucji Przemysłowej, której właśnie jesteśmy świadkami.

Znaleźć zdrowe proporcje – work-life balance

Jolanta WitkowskaBiznes

W ostatnich latach wiele mówi się o idei równowagi życia zawodowego. Ale czy określenie równowaga jest jedynym pojęciem, które opisuje, w jaki sposób zarządzamy naszą pracą i naszym życiem? Co, jeśli w ogóle nie są w równowadze? Kto odpowiada za moją równowagę – ja czy pracodawca?

Kultura organizacyjna, czyli serce organizacji

Beata PałacBiznes

Kultura organizacyjna, nazywana niekiedy autonomicznym systemem nerwowym organizacji, wpływa na wszystkie obszary życia firmy oraz jej otoczenia – począwszy od procesu rekrutacji nowych pracowników, przez osiągany poziom innowacyjności, po wyniki finansowe. Jako że to kultura organizacyjna stanowi w dzisiejszych czasach o przewadze konkurencyjnej danej firmy na rynku, warto zadać sobie trud odpowiedzi na pytanie, czym ona tak naprawdę jest oraz co stanowi o jej sile.

Przemysł 4.0 – jak wypłynąć na fali zmian?

Piotr KołaczekBiznes

Czwarta rewolucja przemysłowa jest faktem: przedsiębiorcy sięgają po technologie jeszcze kilka lat temu uważane za ciekawostki, które „być może kiedyś odegrają pewną rolę”. To „kiedyś” jest dzisiaj, a rola nowoczesnych rozwiązań polega na gruntownej zmianie podejścia do organizacji produkcji, dystrybucji wyrobów, jakości i efektywności.

Finansowanie automatyzacji i robotyzacji

Andrzej DomkaBiznes

Polska należy do państw o najniższym wskaźniku robotyzacji w Europie: na 10 tys. zatrudnionych pracowników przypada 14 robotów. W Czechach i Słowacji ten współczynnik oscyluje w granicach 50, w Niemczech sięga astronomicznej (dla nas) liczby 261. Japonia przekroczyła liczbę 339 robotów na 10 tys. pracowników, a Korea Południowa – 347. Skąd ten niechlubny rekord Polski?

Nieuchronna przyszłość automatyzacji w branży spożywczej

Chris EvansBiznes, Branża spożywcza

Nie każdy producent żywności ma jednakowe możliwości w zakresie automatyzacji, głównie z powodu możliwości technologicznych. Mówimy o automatyzacji zarówno w przypadku lokalnych browarów i rodzinnych producentów żywności, jak i z poziomu największych w świecie zautomatyzowanych korporacji.