Keiretsu – japoński wzorzec klastra

Beata PałacBiznes

Występowanie konglomeratów, określanych jako keiretsu, to unikalna cecha rynku japońskiego. Na czym dokładnie polega i w czym tkwią źródła jej sukcesu?

Rynek robotów kompaktowych w Polsce

Piotr KołaczekBiznes

W zakresie liczby pracujących robotów Polska jest, jak na razie, niewielkim punktem. Mamy jeden z niższych w Europie wskaźników robotyzacji, a wielu polskich przedsiębiorców deklaruje sceptyczny stosunek do zakupu robotów. To niedobrze rokuje na przyszłość, bo odstając od średniej europejskiej, zwiększamy swoje zapóźnienie technologiczne.

Aparatura „made in Poland” podbija światowy rynek hi-tech

Paulina MisterskaBiznes, Inne, Nasze realizacje

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii jednych zachwyca, a innych przeraża. Czy ingerencja w harmonijną i spokojną naturę niesie ze sobą pozytywne skutki? O definicji słowa hi-tech w kontekście różnorodnej oferty firmy, złożonych projektach naukowo-badawczych oraz tendencjach w branży rozmawiam z Justyną Kowalską-Żmud, specjalistką ds. marketingu firmy PREVAC.

Inżynier 4.0

Piotr KołaczekBiznes

Czwarta rewolucja przemysłowa trwa i nikt nie może jej zatrzymać. Po raz kolejny do przemysłu trafiają technologie, które gruntownie zmieniają organizację produkcji, wpływają na jakość wyrobów i ekonomię przedsiębiorstw. Redefiniują miejsce inżyniera w firmie i na nowo określają zakres jego obowiązków i wymagane kompetencje.

Szybka konsumpcja – szybkie roboty

Andrzej DomkaBiznes, Branża CPG, Nasze realizacje

Rynek robotów przemysłowych jest zróżnicowany. Najwięcej maszyn znajduje zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym, to znaczy w branży, w której w 1961 roku rozpoczęła się ich kariera. Równocześnie wciąż rośnie sprzedaż wyspecjalizowanych robotów dla przemysłu lekkiego i spożywczego, wytwarzającego produkty na rynek CPG (Consumer Packaged Goods), w Europie lepiej znany pod nazwą FMCG (Fast-Moving Consumer Goods). Warto przyjrzeć się bliżej temu segmentowi rynku, ponieważ ma on coraz większy wpływ na rozwój i sprzedaż lekkich i średnich robotów przemysłowych wykorzystywanych w procesach produkcji, pakowania i dystrybucji.

e-F@ctory – Twoja droga do Przemysłu 4.0

RedakcjaBiznes

Obecnie firmy mierzą się z wieloma wyzwaniami, takimi jak m.in. rosnąca międzynarodowa konkurencja, zmieniające się wymagania klientów czy trwająca na świecie wszechobecna cyfryzacja. Osoby decyzyjne w fabrykach muszą rozważyć nowe podejścia, tak by utrzymać odpowiedni model biznesowy swojej firmy. Kluczową składową sukcesu jest, aby „być konkurencyjnym”, czyli redukować koszty i minimalizować czas wprowadzenia nowych produktów na rynek przez użycie szybszych, bardziej elastycznych oraz efektywnych systemów produkcji.

AC/DC – Audyt pracowników

Beata PałacBiznes

W czasach, gdy to pracownicy są głównym źródłem przewagi konkurencyjnej, umiejętność pozyskania zaangażowanych, pomysłowych i zdeterminowanych osób do organizacji często przesądza o jej sukcesie na rynku. Aby zyskać pewność, że wybór kandydata jest właściwy, wielu HR managerów stawia na obiektywne i rzetelne narzędzia z zakresu audytu pracowniczego, które pozwalają wyeliminować ryzyko niedopasowania kandydata do oczekiwań stawianych przez pracodawcę.

Planowanie produkcji według OEE

Piotr KołaczekBiznes

Planowanie produkcji jest skomplikowanym procesem, wymagającym doświadczenia i znajomości aktualnej sytuacji w zakładzie. Decyzje podejmowane przez kierowników produkcji mają bezpośredni wpływ na rentowność przedsiębiorstwa. Od nich zależy przyjęcie do realizacji konkretnego zlecenia, ustalenie czasu wykonania, sporządzenie kosztorysu, a także podejmowanie decyzji o rozbudowie parku maszynowego. Wyznaczanie wskaźnika OEE ułatwia podejmowanie trafnych decyzji, minimalizowanie strat i zwiększanie wydajności.

Jak produkować nowoczesną
automatykę przemysłową

Zbigniew PiątekBiznes

O systemach sterowania czy rozwiązaniach napędowych myślimy zazwyczaj w kontekście ich wdrażania oraz uruchamiania w danej maszynie czy obiekcie przemysłowym. Wykorzystywane w nich komponenty są też zwykle traktowane jako podstawowe elementy składowe, z których automatycy dopiero tworzą rozwiązanie. Z drugiej strony, same w sobie są złożonymi, sprzętowo-programowymi systemami, a ich początki mogą być znacznie odleglejsze i sięgać – jak ma to miejsce w przypadku firmy Mitsubishi Electric – centralnego regionu Japonii.

Opakowania standardy, normy

Piotr KołaczekBiznes

Współczesne opakowania spełniają wiele funkcji. Cztery podstawowe to: zabezpieczenie produktu w transporcie, realizacja zamierzeń marketingowych, redukcja kosztów związanych z magazynowaniem i transportem oraz ochrona środowiska naturalnego.