Rewolucja czy ewolucja?

Paweł ŻabińskiBiznes

Przemysł 4.0, Industry 4.0, Internet Rzeczy – z takimi terminami spotykamy się w ostatnim czasie na co dzień. Właściwie w każdym miesiącu gdzieś na świecie odbywają się konferencje, na których prezentowane są założenia tzw. IV Rewolucji Przemysłowej, której właśnie jesteśmy świadkami.

Znaleźć zdrowe proporcje – work-life balance

Jolanta WitkowskaBiznes

W ostatnich latach wiele mówi się o idei równowagi życia zawodowego. Ale czy określenie równowaga jest jedynym pojęciem, które opisuje, w jaki sposób zarządzamy naszą pracą i naszym życiem? Co, jeśli w ogóle nie są w równowadze? Kto odpowiada za moją równowagę – ja czy pracodawca?

Kultura organizacyjna, czyli serce organizacji

Beata PałacBiznes

Kultura organizacyjna, nazywana niekiedy autonomicznym systemem nerwowym organizacji, wpływa na wszystkie obszary życia firmy oraz jej otoczenia – począwszy od procesu rekrutacji nowych pracowników, przez osiągany poziom innowacyjności, po wyniki finansowe. Jako że to kultura organizacyjna stanowi w dzisiejszych czasach o przewadze konkurencyjnej danej firmy na rynku, warto zadać sobie trud odpowiedzi na pytanie, czym ona tak naprawdę jest oraz co stanowi o jej sile.

Przemysł 4.0 – jak wypłynąć na fali zmian?

Piotr KołaczekBiznes

Czwarta rewolucja przemysłowa jest faktem: przedsiębiorcy sięgają po technologie jeszcze kilka lat temu uważane za ciekawostki, które „być może kiedyś odegrają pewną rolę”. To „kiedyś” jest dzisiaj, a rola nowoczesnych rozwiązań polega na gruntownej zmianie podejścia do organizacji produkcji, dystrybucji wyrobów, jakości i efektywności.

Finansowanie automatyzacji i robotyzacji

Andrzej DomkaBiznes

Polska należy do państw o najniższym wskaźniku robotyzacji w Europie: na 10 tys. zatrudnionych pracowników przypada 14 robotów. W Czechach i Słowacji ten współczynnik oscyluje w granicach 50, w Niemczech sięga astronomicznej (dla nas) liczby 261. Japonia przekroczyła liczbę 339 robotów na 10 tys. pracowników, a Korea Południowa – 347. Skąd ten niechlubny rekord Polski?

Nieuchronna przyszłość automatyzacji w branży spożywczej

Chris EvansBiznes, Branża spożywcza

Nie każdy producent żywności ma jednakowe możliwości w zakresie automatyzacji, głównie z powodu możliwości technologicznych. Mówimy o automatyzacji zarówno w przypadku lokalnych browarów i rodzinnych producentów żywności, jak i z poziomu największych w świecie zautomatyzowanych korporacji.

Kompetencje miękkie w pracy inżyniera

Wojciech KamińskiBiznes

Miękkie kompetencje, twarde umiejętności – albo odwrotnie.
O co w tym chodzi? Czy rozwijanie tych „miękkich” kompetencji powinno obchodzić twardo stąpającego po ziemi inżyniera?
Czy pracodawca zwróci uwagę na miękkie kompetencje człowieka, którego zatrudnił po to, żeby napisał bazę danych, zaprojektował drogę albo stację transformatorową średniego napięcia?

Rynek robotów kompaktowych w Polsce

Piotr KołaczekBiznes

W zakresie liczby pracujących robotów Polska jest, jak na razie, niewielkim punktem. Mamy jeden z niższych w Europie wskaźników robotyzacji, a wielu polskich przedsiębiorców deklaruje sceptyczny stosunek do zakupu robotów. To niedobrze rokuje na przyszłość, bo odstając od średniej europejskiej, zwiększamy swoje zapóźnienie technologiczne.

Inżynier 4.0

Piotr KołaczekBiznes

Czwarta rewolucja przemysłowa trwa i nikt nie może jej zatrzymać. Po raz kolejny do przemysłu trafiają technologie, które gruntownie zmieniają organizację produkcji, wpływają na jakość wyrobów i ekonomię przedsiębiorstw. Redefiniują miejsce inżyniera w firmie i na nowo określają zakres jego obowiązków i wymagane kompetencje.

Szybka konsumpcja – szybkie roboty

Andrzej DomkaBiznes, Branża CPG

Rynek robotów przemysłowych jest zróżnicowany. Najwięcej maszyn znajduje zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym, to znaczy w branży, w której w 1961 roku rozpoczęła się ich kariera. Równocześnie wciąż rośnie sprzedaż wyspecjalizowanych robotów dla przemysłu lekkiego i spożywczego, wytwarzającego produkty na rynek CPG (Consumer Packaged Goods), w Europie lepiej znany pod nazwą FMCG (Fast-Moving Consumer Goods). Warto przyjrzeć się bliżej temu segmentowi rynku, ponieważ ma on coraz większy wpływ na rozwój i sprzedaż lekkich i średnich robotów przemysłowych wykorzystywanych w procesach produkcji, pakowania i dystrybucji.