Miraizukuri, czyli budujemy przyszłość…

Wymóg posiadania przez pracowników nie tylko wiedzy teoretycznej,
ale też umiejętności praktycznych, dał firmie Mitsubishi Electric asumpt do stworzenia projektu edukacyjnego Miraizukuri, skierowanego do studentów uczelni technicznych.

Edukacja oraz dobre merytoryczne wykształcenie w ogromnym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia przez młodych ludzi sukcesu zawodowego. Coraz większa popularność kierunków technicznych oraz rosnące zapotrzebowanie na dobrze wykwalifikowanych pracowników w dzisiejszych czasach mają istotne znaczenie dla rozwoju firm. Mitsubishi Electric, poprzez realizację projektu Miraizukuri, chce wspierać kształcenie i pogłębianie wiedzy praktycznej młodych ludzi, którzy za kilka lat wejdą na rynek pracy.

Mitsubishi Electric, w odpowiedzi na bieżące trendy, m.in. zapotrzebowanie na rynku pracy i rosnące wymagania odnośnie nieustannego podnoszenia konkurencyjności firm, postanowiło zainwestować w edukację przyszłych pokoleń inżynierów poprzez dofinansowanie wyposażenia w laboratoriach na wyższych uczelniach technicznych, a w konsekwencji kształcenie, być może, naszych przyszłych pracowników oraz partnerów biznesowych. Studenci otrzymują bazę oraz szansę rozwoju swoich praktycznych umiejętności, a jednocześnie mają okazję zapoznać się ze sprzętem Mitsubishi Electric.

W ten sposób Mitsubishi Electric ma nadzieję dołożyć cegiełkę do utrzymania na wysokim poziomie nauczania na kierunkach technicznych w polskich uczelniach. Jakość kształcenia i wysoki poziom nauczania to najważniejsze czynniki wyróżniające polskie uczelnie techniczne. Powszechnie wiadomo, że im lepsze przygotowanie i doświadczenie praktyczne, tym bardziej wartościowe doświadczenie posiada student, przez co jest bardziej atrakcyjny na rynku pracy. Mitsubishi Electric stawia sobie za cel wspieranie edukacji poprzez dostarczanie praktycznych umiejętności, które są kluczowym czynnikiem dla przyszłego rozwoju firmy. Umożliwienie uczniom i studentom dostępu do modułu treningowego Mitsubishi Electric jest też istotne w perspektywie popularyzacji marki jako przyjaznej dla środowiska studenckiego. Dzięki praktykom na naszym sprzęcie młodzi ludzie zdobędą doświadczenie w zakresie obsługi najnowocześniejszych komponentów automatyki przemysłowej oraz robotów przemysłowych, jednocześnie w przypadku chęci kontynuowania drogi z światem automatyki przemysłowej w Mitsubishi Electric będą bogatsi w wiedzę z zakresu pracy na rodzimych urządzeniach.


MIRAIZUKURI
Mirai
– z języka japońskiego oznacza „przyszłość”.
Zukuri – w języku japońskim znaczy „budować”. Logo programu Miraizukuri jest połączeniem trzech diamentów Mitsubishi z czwartym diamentem, który symbolizuje studentów uczelni wyższych.