Przezbrojenie maszyn
– 35 robotów jednocześnie

 

Firma Düspohl, skróciła czas potrzebny na przezbrojenie maszyn z 1,5 godziny do 5 minut. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w technologii oklejania profili. Pozycjonowanie rolek dociskowych dla materiału do laminowania wykonywano przez doskonale skoordynowane roboty przy udziale RoboWrap 35. Mitsubishi Electric od samego początku wspierało w tym zakresie firmę Düspohl. To jedna z najbardziej innowacyjnych firm na świecie w zakresie technologii oklejania profili. Warto zauważyć, że specjalizuje się także w maszynach do laminowania i urządzeń peryferyjnych. Rozwiązania te powstają dla przemysłu przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych.


 
przezbrojenie maszyn

Wyzwanie: długi czas na przezbrojenie maszyn dla coraz mniejszych partii.

Warto zauważyć, że obecnie wytwarzanie dodatkowych elementów to standard w produkcji prototypów, małych serii i części o skomplikowanych kształtach. Mając na uwadze to, by zapewnić odpowiednie działanie, ten proces jest bardzo precyzyjnie kontrolowany. Jednak samo drukowanie 3D nie ogranicza się do dokładnego odtwarzania danych cyfrowych. CFPR (Centrum Badań Fine Print) bada, w jaki sposób interaktywna „zabawa” procesem może wpływać na właściwości i kształty materiałów oraz jakie kreatywne i innowacyjne możliwości oferuje.

Rozwiązanie: aplikacja zrobotyzowana o wysokiej koordynacji i zagęszczeniu.

W obecnym RoboWrap zwrotne i kompaktowe roboty z serii RV-FR o udźwigu 2 kg i powtarzalności ± 0,02 mm są rozmieszczone w odpowiednich miejscach. Na końcu partii wszystkie rolki umieszcza się w magazynie i mierzy za pomocą skanera laserowego, aby zaktualizować bazę danych.
Programy dla profili są wygodnie tworzone na ekranie dotykowym. Można z nich w każdej chwili skorzystać. Podczas gdy Düspohl wdrożył nową koncepcję w zakresie oprogramowania, Mitsubishi Electric dostarczyło łatwo konfigurowalne sterowniki PLC z rodziny FX oraz nową, szczególnie przyjazną w konserwacji, generację robotów FR.

Efekt: radykalne skrócenie czasu przezbrajania: do 5 minut.

Podsumowując, oprócz rewolucyjnego, krótkiego przezbrajania, sposób działania RoboWrap gwarantuje stałą jakość owijania. Zapewnia również korzyści w zakresie bezpieczeństwa, ponieważ nie ma potrzeby ręcznej precyzyjnej regulacji podczas pracy maszyny. Użytkownicy maszyny mają ogromną przewagę konkurencyjną na rynku, dlatego że są w stanie szybko dostarczać małe partie, spełniać specjalne życzenia, a nawet oferować zupełnie nowe produkty. W przypadku szczególnie złożonych profili obecny RoboWrap można rozszerzyć do 47 robotów.

Nasi klienci wielokrotnie prosili o skrócenie czasu przezbrajania przy zmianie profili. Ponieważ do indywidualnego ustawiania rolek potrzeba dużego zakresu swobody operacji, od początku rozważaliśmy tylko rozwiązanie z robotem. Tylko modele Mitsubishi Electric były wystarczająco kompaktowe. Poza tym już wcześniej mieliśmy dobre doświadczenia ze sterownikami PLC również produktem Mitsubishi Electric.Uwe Wagner, Dyrektor Generalny düspohl Maschinenbau GmbH

Zobacz, jak działa oprogramowanie RoboWrap