Skąd się bierze czyste powietrze w metrze? Realizacja Mercor S.A. dla warszawskiego metra

Metro to inwestycja o rozbudowanej infrastrukturze technicznej, pozwalającej na prawidłową pracę całej sieci transportowej. Zgodnie z Prawem budowlanym takie obiekty użyteczności publicznej wymagają odpowiedniego wyposażenia w urządzenia wentylacyjne i przeciwpożarowe.

Urządzenia oddymiające oraz automatyki pożarowej oferowane przez Mercor spełniają wymagane prawem warunki oraz posiadają adekwatne certyfikaty potwierdzające ich właściwości użytkowe i dopuszczenia do obrotu na rynku. Dlatego mogły zostać zastosowane w tak wymagającym obiekcie, jak warszawskie metro – w jego nowo otwartej II linii.

Wymagania i normy

Zasady wprowadzania do obrotu urządzeń służących do ochrony przeciwpożarowej budynków określa Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 oraz przepisy wykonawcze do tej Ustawy. Wymagania stawiane wymienionym urządzeniom oraz projektowanym systemom reguluje też szereg norm zharmonizowanych z serii PN-EN 12101 – systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (SKRDiC). Precyzują one między innymi, jakie certyfikaty potwierdzające właściwości użytkowe czy świadectwa dopuszczenia należy uzyskać (co oczywiście wiąże się z koniecznością przeprowadzenia odpowiednich badań przez notyfikowane instytuty, np. przez CNBOP-PIB). Dopiero z takim kompletem dokumentów urządzenia bądź systemy mogą być stosowane w SKRDiC.

O inwestycji

W trakcie budowy wschodniego i zachodniego odcinka II linii metra w Warszawie, aby spełnić te wymagania, wykorzystano wiele urządzeń z oferty Mercoru. Ponieważ większość infrastruktury znajduje się pod powierzchnią ziemi, niezbędna jest stała wentylacja na potrzeby codziennej eksploatacji, a w przypadku pożaru – skuteczne oddymianie. Aby temu sprostać, firma dostarczyła klapy przeciwpożarowe, systemy różnicowania ciśnienia oraz rozdzielnice wentylacji. Każdy z wymienionych elementów pełni istotną rolę w systemie wentylacji obiektów metra. Klapy przeciwpożarowe zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru, natomiast systemy różnicowania ciśnienia chronią przed zadymieniem klatki schodowe służące do ewakuacji. Z kolei specjalnie skonfigurowane dla tej aplikacji centrale mcr OMEGA pro odpowiadają za zasilanie wentylatorów bytowych i oddymiających.

Skąd się bierze czyste powietrze w metrze?

Certyfikowane centrale zasilająco-sterujące przystosowane do pracy w systemach oddymiania, umieszczone w rozdzielniach elektrycznych, na co dzień sterują pracą wentylatorów w zakresie utrzymywania odpowiedniej czystości powietrza, regulując jego przepływ na podstawie odczytu z czujników detekcji gazów rozmieszczonych na peronach. Centrale posiadają również możliwość ręcznego uruchamiania wentylacji według określonych parametrów projektowanego systemu. – W przypadku wykrycia pożaru centrale mcr OMEGA pro zostają przełączone w tryb pożarowy, uruchamiając wentylatory z maksymalną zaprojektowaną wydajnością. Odpowiednia praca urządzeń systemu oddymiania sprawia, że dym zostaje ukierunkowany do wyrzutni terenowych i przez nie odprowadzony, umożliwiając bezpieczną ewakuację w sytuacji zagrożenia.

Podzespoły Mitsubishi Electric

Do budowy central mcr OMEGA pro wykorzystano podzespoły Mitsubishi Electric: wyłączniki kompaktowe wraz z napędami do układów samoczynnego załączania rezerwy zasilania, do których doprowadzane jest zasilanie z dwóch niezależnych transformatorów, a przełączenie między nimi wykonywane jest za pomocą „sprzęgła”, a także falowniki, zabezpieczenia instalacyjne oraz styczniki. Firma Mercor wybrała falowniki Mitsubishi Electric z serii FR-F800, ponieważ posiadają one funkcjonalność firemode. Umożliwia ona wyłączenie zabezpieczeń przetwornicy częstotliwości w trakcie pożaru przy podtrzymaniu ciągłej pracy wentylatorów oddymiających. Na potrzeby tej realizacji przygotowana została specjalna lista parametrów falowników, które dostosowano do wymagań instalacji, m.in. wykorzystana została funkcjonalność lotnego startu i płynnej zmiany kierunku pracy wentylatorów, a także ograniczenia charakterystyki ich pracy w wyznaczonym zakresie.

Realizacja stołecznego metra była dużym wyzwaniem. Dzięki oddanemu zespołowi inżynierów, dopracowanym produktom i owocnej współpracy między firmami Mercor i Mitsubishi Electric udało się ukończyć ten projekt z sukcesem.


O FIRMIE
Mercor S.A. to firma działająca w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Posiada spółki zależne w ośmiu krajach europejskich, osiem zakładów produkcyjnych oraz blisko 750 pracowników.
Firma ściśle współpracuje z projektantami i wykonawcami budynków. Oferuje pomoc w doborze i projektowaniu systemów ochrony przeciwpożarowej, produkuje urządzenia, które wchodzą w skład tych systemów, dostarcza je na budowę oraz montuje, zapewnia także pełną opiekę serwisową, która jest gwarantem długoletniej sprawności zainstalowanych systemów. Firma dysponuje wykwalifikowaną kadrą, w tym grupą mobilnych doradców ds. produktów, których zadaniem jest wspomagać architektów i projektantów przy doborze rozwiązań.
Na kompleksową ofertę firmy składają się: systemy wentylacji pożarowej (w tym centrale wykrywania pożaru i automatyka pożarowa), systemy oddymiania grawitacyjnego, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych oraz oddzielenia przeciwpożarowe. Mercor gwarantuje wsparcie techniczne w zakresie przygotowania projektów koncepcyjnych systemów biernej ochrony przeciwpożarowej oraz przeprowadzenie niezbędnych symulacji komputerowych CFD. Mercor S.A. od 30 lat z sukcesem sprawdza się w roli partnera biznesowego w realizacji nawet najbardziej wymagających inwestycji budowlanych. Na portfolio firmy składają się setki realizacji wykonanych w Polsce i za granicą (obecnie oferta Grupy Mercor trafia do ponad 40. krajów świata). Zdobyte doświadczenie łączy z innowacyjnością, tworząc nowe rozwiązania na miarę wyzwań współczesnego budownictwa. Większość asortymentu wytwarzane jest na indywidualne zamówienie klienta, który ma możliwość określenia pożądanych parametrów produktu z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i wymagań wynikających z przepisów. Branża biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, w której działa Mercor, jest bardzo wymagająca pod względem dopuszczeń, jakie muszą uzyskać oferowane produkty i systemy, aby móc zostać wprowadzone do obrotu.

Mercor S.A. to firma działająca w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Posiada spółki zależne w ośmiu krajach europejskich, osiem zakładów produkcyjnych oraz blisko 750 pracowników.
Firma ściśle współpracuje z projektantami i wykonawcami budynków. Oferuje pomoc w doborze i projektowaniu systemów ochrony przeciwpożarowej, produkuje urządzenia, które wchodzą w skład tych systemów, dostarcza je na budowę oraz montuje, zapewnia także pełną opiekę serwisową, która jest gwarantem długoletniej sprawności zainstalowanych systemów. Firma dysponuje wykwalifikowaną kadrą, w tym grupą mobilnych doradców ds. produktów, których zadaniem jest wspomagać architektów i projektantów przy doborze rozwiązań.
Na kompleksową ofertę firmy składają się: systemy wentylacji pożarowej (w tym centrale wykrywania pożaru i automatyka pożarowa), systemy oddymiania grawitacyjnego, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych oraz oddzielenia przeciwpożarowe. Mercor gwarantuje wsparcie techniczne w zakresie przygotowania projektów koncepcyjnych systemów biernej ochrony przeciwpożarowej oraz przeprowadzenie niezbędnych symulacji komputerowych CFD. Mercor S.A. od 30 lat z sukcesem sprawdza się w roli partnera biznesowego w realizacji nawet najbardziej wymagających inwestycji budowlanych. Na portfolio firmy składają się setki realizacji wykonanych w Polsce i za granicą (obecnie oferta Grupy Mercor trafia do ponad 40. krajów świata). Zdobyte doświadczenie łączy z innowacyjnością, tworząc nowe rozwiązania na miarę wyzwań współczesnego budownictwa. Większość asortymentu wytwarzane jest na indywidualne zamówienie klienta, który ma możliwość określenia pożądanych parametrów produktu z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i wymagań wynikających z przepisów. Branża biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, w której działa Mercor, jest bardzo wymagająca pod względem dopuszczeń, jakie muszą uzyskać oferowane produkty i systemy, aby móc zostać wprowadzone do obrotu.


Urządzenia oddymiające oraz automatyki pożarowej oferowane przez Mercor spełniają wymagane prawem warunki oraz posiadają adekwatne certyfikaty potwierdzające ich właściwości użytkowe i dopuszczenia do obrotu na rynku. Dlatego mogły zostać zastosowane w tak wymagającym obiekcie, jak warszawskie metro – w jego nowo otwartej II linii.


Do budowy central mcr OMEGA pro wykorzystano podzespoły Mitsubishi Electric: wyłączniki kompaktowe wraz z napędami do układów samoczynnego załączania rezerwy zasilania, do których doprowadzane jest zasilanie z dwóch niezależnych transformatorów, a przełączenie między nimi wykonywane jest za pomocą „sprzęgła”, a także falowniki, zabezpieczenia instalacyjne oraz styczniki.