System MES zwiększa konkurencyjność nowoczesnych firm produkcyjnych. Opis realizacji firmy RAION AUTOMATYKA

Stan przed wdrożeniem

W roku 2018 firma Raion Automatyka wdrożyła system klasy MES u swojego klienta – jednego z czołowych producentów części i akcesoriów do przyczep samochodowych. Zakład produkcyjny z wieloletnią historią, zatrudniający ponad 100 osób, od kilku lat wykorzystuje system ERP do zarządzania m.in.: zamówieniami, zleceniami oraz operacjami produkcyjnymi, magazynami materiałów, rejestracji cyklu życia wyrobu oraz analizy kosztów. Przed wdrożeniem systemu MES system ERP klienta był zasilany danymi także wprost z produkcji, gdzie za pomocą prostej aplikacji operatorzy raportowali w bardzo uproszczony sposób wykonywane operacje produkcyjne. Zgodnie z polityką ciągłego rozwoju, klient zdecydował się wdrożyć system klasy MES w trzech głównych obszarach produkcyjnych fabryki: na tłoczni, spawalni oraz montowni. Głównym powodem takiej decyzji był niewystarczający przepływ informacji między halami produkcyjnymi a procesem biznesowym w przypadku systemu ERP oraz niski poziom szczegółowości tych danych.

Wymagania wobec systemu

Kluczowym wymogiem klienta wobec wdrożenia systemu MES była rejestracja rzeczywistych czasów pracy, przestojów parku maszynowego oraz personelu, a także monitorowanie prac w toku oraz ich tempa w czasie rzeczywistym. Ponadto system MES musiał zastąpić wykorzystywaną dotychczas aplikację produkcyjną, i w związku z powyższym musiał zostać zintegrowany z systemem ERP, dodatkowo zasilając go większą ilością danych wprost z obszaru produkcji. Klient zlecił jeszcze inne zadania:
– redukcja ilości dokumentacji w formie papierowej (planów produkcyjnych, zleceń, operacji), a tym samym zwiększenie kontroli nad dostępem do danych, dokumentów, poprawienie bezpieczeństwa informacji oraz wyeliminowanie ryzyka zniszczenia lub zgubienia dokumentacji (dodatkowo oszczędność miejsca, aspekty ekologiczne),
– automatyzacja wypełniania dokumentów, formularzy oraz raportów produkcyjnych przez system zarejestrowanymi danymi (oszczędność czasu operatorów, wyeliminowanie błędów ludzkich w zakresie sprawozdawczości),
– uszczegółowienie i rozszerzenie identyfikowalności wyrobów,
– śledzenie przyczyn przestojów i awarii,
– długoterminowa archiwizacja, swobodny dostęp do danych oraz możliwość szybkiej ich analizy (dedykowane narzędzia do analizy danych i predefiniowane raporty).
Potrzebne było też utworzenie w systemie MES funkcjonalności do ewidencji czasu pracy operatorów maszyn z możliwością uzyskania tych informacji wprost z hali produkcyjnej, a nie, jak to miało miejsce do tej pory – w szatni, oraz przekazanie ich do systemu APS klienta.

Wdrożenie systemu

W związku ze znaczną skalą inwestycji dla klienta, koniecznością integracji systemu MES z obecnie funkcjonującymi w fabryce systemami ERP oraz APS oraz ograniczeniem ryzyka, wdrożenie systemu MES podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich (pilotaż) polegał na wdrożeniu systemu MES do pierwszego obszaru produkcyjnego klienta – tłoczni – oraz integracji ze znajdującymi się na tej hali maszynami. Po kilku miesiącach użytkowania systemu MES na tym obszarze i uzyskaniu informacji zwrotnej od klienta oraz przeprowadzeniu analiz specjaliści z firmy Raion Automatyka dopasowali system do specyficznych potrzeb tego konkretnego wdrożenia. Po tym czasie nastąpił drugi etap wdrożenia, czyli rozszerzenie systemu na pozostałe dwa główne obszary produkcyjne – spawalnię oraz montownię.

Podsumowanie

Wdrożenie systemu MES przyniosło klientowi wiele korzyści. Przede wszystkim informacje gromadzone przez system, pobierane wprost z maszyn, dotyczące rzeczywistego postępu produkcji, są dostępne w sposób ciągły oraz prezentowane na bieżąco na ekranach i monitorach na halach oraz w biurach specjalistów. Umożliwia to wczesne reagowanie w przypadku wystąpienia zakłóceń, niskiej wydajności lub jakości, co przekłada się bezpośrednio na wzrost produktywności zakładu.
Natychmiastowa informacja o przestojach pozwala na błyskawiczne podjęcie odpowiednich działań mających na celu zmniejszenie skali oraz skutków zakłóceń. Ponadto dane gromadzone oraz analizowane przez system, przedstawiane w formie przejrzystych raportów prezentujących dokładnie te dane, które są punktem zainteresowania, pozwalają wskazać wolne moce produkcyjne lub zasoby wykorzystywane w sposób nieoptymalny. Gdy posiadamy takie dane, optymalizacja produkcji staje się zadaniem o wiele łatwiejszym. Przeniesienie systemu ewidencji czasu pracy do hali produkcyjnej oraz ścisłe jego powiązanie z pozostałymi funkcjami systemu MES przyniosło klientowi wymierne korzyści, obserwowane poprzez lepsze wykorzystanie parku maszynowego. System wdrożony przez firmę Raion Automatyka spełnił wszystkie wymagania sformułowane przez klienta. Obecnie do systemu wdrażane są kolejne funkcjonalności mające na celu dalszą optymalizację produkcji.
Wdrożenie systemu MES to mierzalne korzyści, dające konkurencyjną przewagę każdej nowoczesnej firmie produkcyjnej.

 

RAION AUTOMATYKA
ul. Główna 10
61-005 Poznań
e-mail: biuro@raion.net.pl
www.raion.net.pl