Branża automotive: debata ekspertów

Branża automotive rozwija się niezwykle dynamicznie. Postępująca elektromobilność i związane z nią sukcesywne odchodzenie od silników spalinowych wymuszają daleko idące zmiany wśród producentów samochodów. O kierunkach rozwoju branży automotive, o automatyzacji procesu produkcji oraz o inwestycjach w tym sektorze rozmawiali eksperci w czasie debaty zorganizowanej przez Mitsubishi Electric.

Debatę na temat tego, jak wygląda sytuacja, w jakiej znajduje się branża automotive, zorganizowano w formule online. Całość podzielono na kilka bloków tematycznych, prowadzonych przez ekspertów z sektora motoryzacji. Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych kwestii, które poruszyliśmy podczas spotkania.

 

Zarządzanie rezerwami i procesem produkcyjnym wobec zmiennego popytu w branży automotive

 

Gośćmi pierwszej części debaty byli: Paweł Jędrusik, kierownik działu technicznego w firmie Magna Automotive (Poland), oraz Barbara Stark – dyrektor operacyjny w firmie MPL Techma.

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.: aktualna dynamiczna sytuacja związana z zamówieniami, z którą boryka się  branża automotive, dostawy półproduktów do produkcji. Eksperci rozmawiali także o sposobach zabezpieczenia się przed zamknięciem gospodarki w różnych krajach Europy. Omówili związane z tym możliwe opóźnienia w dostawach. Dyskutowali także o ograniczonych zasobach kadry produkcyjnej, wynikających m.in. z braku zaufania do branży.

Uczestnicy konferencji dowiedzieli się także, jak podchodzić do kwestii rezerw i zapasów i jak nimi zarządzać, korzystając z magazynów składowania oraz nowoczesnych rozwiązań w zakresie automatyzacji tych procesów. Dyskusja była ponadto próbą odpowiedzi na pytanie, czy automatyzacja może być jednym z rozwiązań wspomagających przemysł motoryzacyjny w wymienionych wyżej obszarach.

 

Industry 4.0 dla poprawy jakości produktu

 

W ramach debaty poruszano również zagadnienia Przemysłu 4.0 i omawiano jego wpływ na poprawę jakości produktu. Blok poświęcony Przemysłowi 4.0 prowadzony był przez ekspertów z firm NGK Ceramics Poland oraz MPL System. Firma NGK Ceramics Poland reprezentowana była przez Michała Jackowiaka (maintenance deputy director). Gościem z firmy MPL System był  jej współwłaściciel – Roman Thiel.

W tym bloku tematycznym omawiano: zmianę podejścia do konstruowania części, a tym samym i linii produkcyjnych, elastyczną praca poszczególnych linii produkcyjnych oraz aktualne trendy związane z nowymi normami spalin i związanymi z tym kolejnymi wersjami produktów.

Wymienione kwestie w znaczący sposób wpływają na szeroko pojęty proces produkcji. Sprawiają, że firmy z branży automotive muszą dostosować jakość swoich produktów do aktualnych wymagań rynkowych, wprowadzając jednocześnie konieczne w dzisiejszych czasach oszczędności.

Ta część debaty była próbą odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób wykorzystywać rozwiązania Przemysłu 4.0 w procesie kontroli jakości? Zastanawialiśmy się także nad wartością dodaną dla zakładu produkcyjnego, jaką oferuje Przemysł 4.0. Rozmawialiśmy także o tym, w  jaki sposób dostawcy maszyn powinni wdrażać te rozwiązania.

branża automotive 

Jak zaplanować robotyzację niskich wolumenów produktów dla elektromobilności?

 

Robert Tomasiewicz, CEO firmy ELPLC S.A. był gościem części poświęconej robotyzacji niskich wolumenów produktów. Omówił m.in. zmiany technologiczne, które wpływają na konieczność dywersyfikacji produkcji i jej robotyzacji. Rozmawialiśmy z nim także o zmiennym popycie w branży i jego wpływie na procesy automatyzacji. Pojawił się także temat ograniczenia surowców i związaną z nim koniecznością wczesnego reagowania na planowanie procesów produkcyjnych. Wszystko to przekłada się bowiem na dzisiejsze ograniczenia wolumenów produkcyjnych części samochodowych.  Determinuje także konieczność robotyzacji, która wynika z oczekiwań producentów samochodów.

Istotnym elementem tego bloku debaty było omówienie sposobów wykorzystywania cobotów w procesach produkcyjnych. Eksperci tłumaczyli, kiedy i w jakich przedsiębiorstwach zasadne jest wdrożenie takiego rozwiązania. Przedstawiali także korzyści płynące z wykorzystania cobotów w branży automotive.

 

 

FCA i PSA już pod jedna nazwą – jak wpłynie to na sektor produkcji części w Polsce?

 

Czwarta część dyskusji poświęcona była konsolidacjom koncernów samochodowych. Wszczególności połączeniu firm FCA i PSA, które funkcjonują już pod jedną nazwą Stellantis. Co wspomniana firma chce osiągnąć? Jakie są plany tego koncernu? Czy dojdzie do zmian u dostawców dla grupy Stellantis? W jaki sposób ta fuzja wpłynie na nasz rodzimy sektor Tier? Czy czekają nas kolejne fuzje, również w Tier? Na te i inne pytania odpowiadał Rafał Orłowski – ekspert z firmy analitycznej AutomotiveSuppliers.pl.

Ponadto w tej części debaty poruszana była kwestia zmiany obecnego porządku w produkcji motoryzacyjnej. Począwszy od OEM (producentów oryginalnego wyposażenia), przez Tier 1, Tier 2, do Tier N – na sieć wzajemnie połączonych kooperantów. W tych ostatnich rola firm OEM nie jest już tak znacząca, a dominującą rolę odgrywają firmy technologiczne. Eksperci zastanawiali się, czy tego typu fuzje są sposobem obrony koncernów motoryzacyjnych przed zmianą tego porządku.

 

Transformacja cyfrowa w Japonii i w Europie

 

W czasie debaty poruszano także zagadnienie transformacji cyfrowej. Shintaro Watnabe, Deputy Product Marketing Director w Mitsubishi Electric Europe, przedstawił podobieństwa i różnice w procesie automatyzacji w Japonii i w Europie.

 

Finansowanie robotyzacji

 

W ramach debaty podjęto również temat sposobów finansowania robotyzacji. Jarosław Kawulok, Automation Manager z firmy Lys Fusion Poland, omawiał możliwe formy dofinansowywania stanowisk zrobotyzowanych, z których przedsiębiorcy mogą korzystać w oczekiwaniu na wprowadzenie ulgi podatkowej. Opowiadał także o rozwiązaniach i formach finansowania, z których korzysta firma Lys Fusion Poland.

 

Debata była okazją do wymiany informacji i doświadczeń oraz rozmowy z ekspertami z branży automotive. Spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem i dużym zainteresowaniem. To pokazuje, że tego typu inicjatywy są potrzebne. W związku z tym już teraz zapraszamy na kolejne konferencje online, które zorganizujemy wkrótce.

 

Całą debatę można obejrzeć na naszym kanale na YouTube: