MELFA Assista i Pilz
– bezpieczeństwo dla ludzi i biznesu

 

Coboty (roboty współpracujące) MELFA Assista oferują łatwość programowania, niski koszt wdrożenia i możliwość współpracy z człowiekiem. Jednak aby wykorzystać ich zalety, należy je wdrożyć, zachowując wymagania bezpieczeństwa. Przede wszystkim wymaga to sporej wiedzy i doświadczenia.


 

Mitsubishi Electric i Pilz łączą siły, aby pomóc Ci wdrożyć cobota MELFA Assista szybko i bezpiecznie

melfa assista

Eksperci bezpieczeństwa z firmy Pilz poprowadzą Cię przez proces bezpiecznego wdrożenia cobota Assista. Umożliwi to bezpośrednią współpracę z człowiekiem zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Dzięki temu w pełni wykorzystasz zalety cobotów – elastyczność i łatwość obsługi.

Pobierz ulotkę

Po co?

Sam cobot MELFA Assista jest bezpieczny, jednak musimy zapewnić bezpieczeństwa całej aplikacji. Ze względu na to występuje konieczność oceny potencjalnych skutków w przypadku kontaktu człowieka nie tylko z robotem, ale także chwytakiem, czy przenoszonymi elementami. Robi się to m.in. przez pomiar ciśnienia i siły oddziałowujących oraz porównaniu ich z wielkościami referencyjnymi wynikającymi z norm.

icon

Łatwiejsze planowanie – łatwe określenie kosztów

icon

Zmniejszenie kosztów – nie inwestujesz w szkolenia i specjalistyczny sprzęt

icon

Szybsze wdrożenie – wykorzystując doświadczenie ekspertów

icon

Pewność – wdrożenie zgodnie z wymaganiami i na czas

MELFA Assista – przemysłowy robot współpracujący

Bezpieczny – jako nieliczny ma certyfikat TÜV potwierdzający zgodność z ISO/TS 15066.
Przemysłowy – solidna konstrukcja gwarantująca bezawaryjną pracę przez lata.
Łatwy w użytkowaniu – wbudowany panel operatorski na ramieniu i graficzny system programowania.

Dowiedz się więcej
Melfa Assista

Audyt bezpieczeństwa


Kompleksowe wsparcie w zakresie bezpieczeństwa, od analizy aplikacji i oceny ryzyka, aż po wsparcie w doborze optymalnych środków redukcji ryzyka

Ocena aplikacji

Ocena aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem czynności wykonywanych przez robota, przenoszonych elementów, a także zadań, jakie operator ma wykonać w strefie pracy robota. Dzięki temu możemy zrozumieć, z jakimi częściami ciała człowieka i w jakich sytuacjach może dojść do kontaktu z robotem. Podsumowując, wykonana analiza stanowi pierwszy krok i podstawę do poprawnie wykonanej Oceny Ryzyka.

Ocena ryzyka

Proces oceny ryzyka maszyny zgodnie z najnowszą normą PN-EN ISO 12100.

 • Określenie ograniczeń maszyny.
 • Identyfikacja zagrożeń występujących na maszynie i związane z nimi sytuacje zagrożenia, we wszystkich fazach jej życia i możliwych trybach pracy udostępnionych do weryfikacji podczas wizyty obiektowej.
 • Pomiary czasu zatrzymania maszyny, jeśli zaimplementowane są na niej funkcje bezpieczeństwa oparte o skanery bezpieczeństwa.
 • Oszacowanie ryzyka dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia i sytuacji zagrożenia.
 • Określenie, czy wymagana jest redukcja ryzyka.

Jako podsumowanie przeprowadzonych prac, klient otrzyma raport Oceny Ryzyka opracowany w formie pliku Excel. Warto zauważyć, że pomiary ciśnienia i sił zostaną wykonane przy użyciu specjalnego systemu pomiarowego opracowanego przez firmę Pilz.

Melfa Assista
Pomiar sił i ciśnień

Pomiary ciśnienia i sił oddziałujących na człowieka w przypadku kolizji z robotem (tzw. sił kolizji) w aplikacji zgodnie z ISO/TS 15066.

Aby sprawdzić, czy cobot MELFA Assista nie zrobi krzywdy człowiekowi w przypadku zderzenia, wykonuje się pomiary sił i ciśnień (czyli nacisku na jednostkę powierzchni). Dlatego badanie przeprowadzane jest w sytuacjach, gdzie istnieje realne ryzyko kontaktu z operatorem. Wykorzystuje się do niego specjalistyczny sprzęt pomiarowy opracowany przez firmę Pilz. Otrzymane wyniki porównuje się z maksymalnymi siłami/ciśnieniami określonymi w specyfikacji technicznej ISO/TS 15066. Znajdują się tam dopuszczalne wartości dla określonych części ciała człowieka. Reasumując, przeprowadzenie takich pomiarów daje pewność, że wdrożona aplikacja będzie bezpieczna i zgodna z wymaganiami.

melfa assista
Koncepcja bezpieczeństwa

Jeżeli wprowadzone zmiany prędkości oraz trajektorii okażą się niewystarczające do spełnienia wymagań określonych w ISO/TS 15066, firma Pilz zaproponuje koncepcję wymaganą dla zapewnienia, że maszyna/linia spełniają odpowiednie wymagania podczas pracy maszyny.

Informacje zawarte w koncepcji bezpieczeństwa w szczególności będą zawierać ogólne wytyczne dla branży mechanicznej dotyczące wymagań dla osłon, a także określenie wymaganego poziomu Performance Level PL(r), dla systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem.

  Raport będzie zawierał w szczególności:

 • Propozycję dotyczącą rozmieszczenia na maszynie systemu wyłączników awaryjnych.
 • Rozwiązania w zakresie wykrycia obecności personelu w strefach niebezpiecznych.
 • Propozycję umieszczenia technicznych środków ochronnych, aby zapobiec dostępowi do stref niebezpiecznych.
 • Propozycję odcięcia źródeł zasilania elektrycznego, pneumatycznego i/lub hydraulicznego.
melfa assista
Pakiet wsparcia przy projektowaniu

Zdaj się na wiedzę i doświadczenie fachowców już na etapie projektowania stanowiska i tworzenia dokumentacji. Ze względu na to można znaleźć potencjalne zagrożenia już na wczesnym etapie projektu. Dzięki temu unikniesz kosztownych pomyłek i opóźnień.

Na pakiet składa się 10 godzin konsultacji do wykorzystania.

  Zakres merytoryczny zawiera:

 • ocenę dokumentacji projektowej,
 • beżące konsultacje zagadnień bezpieczeństwa.
melfa assista
Pomiary sił i ciśnień na etapie testów

Aby uniknąć kosztownych pomyłek i opóźnień, warto wykonać pomiary sił i ciśnień, z którymi cobot MELFA Assista może oddziaływać na człowieka już na etapie testów aplikacji. Dzięki temu możemy już na wczesnym etapie wdrożenia wykryć problemy i zapewnić, że odbiór maszyny przebiegnie bez zakłóceń.
Pomiary ciśnienia i sił oddziałujących na człowieka w przypadku kolizji z robotem (tzw. sił kolizji) odbywają się zgodnie z wymogami specyfikacji technicznej ISO/TS 15066. Wykonane są przy użyciu specjalistycznego systemu pomiarowego opracowanego przez firmę Pilz.

 • Wyniki pomiarów będą dostarczone w formie wydruku z narzędzia pomiarowego, potwierdzającego przeprowadzone pomiary ciśnienia oraz sił kolizji z zaznaczeniem zgodności/niezgodności wymagań maksymalnych sił kolicji według ISO/TS 15066.
 • W przypadku przekroczenia w aplikacji wartości sił granicznych, pomożemy przeprowadzić proces zmiany trajektorii robota współpracującego, zmiany wartości sił, prędkości oraz momentów.
 • Jeśli po zmianach zostanie przekroczony wymagany czas cyklu, pomożemy zoptymalizować zmienne i parametry robota.
Skorzystanie z usług firm Mitsubishi Electric i Pilz w zakresie robotów współpracujących zapewnia łatwiejsze planowanie projektu, zmniejszenie kosztów i szybsze wdrożenia. Ale przede wszystkim zyskujesz pewność, że wdrożona aplikacja będzie faktycznie bezpieczna dla ludzi.
Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły oferty!