CSR – realny wymiar naszego sukcesu

CSR, czyli biznes społecznie odpowiedzialny, to już powszechnie obowiązująca na świecie strategia zarządzania przedsiębiorstwem. Mitsubishi Electric z powodzeniem realizuje ją od lat.

[dropcap]CSR[/dropcap] to koncepcja budowania strategii zarządzania przedsiębiorstwem, która uwzględnia trzy główne elementy: interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami kontrahentów. Przedsiębiorstwo odpowiedzialne to takie, które nie tylko spełnia wiele wymogów prawnych i formalnych w tym zakresie. Firma realizująca zasady CSR to taka, która swoimi działaniami wykracza poza to, co musi zrobić, i podejmuje działania „nadobowiązkowe” w wyżej wymienionych obszarach. Stąd dodatkowe inwestycje w zielone technologie, ochronę środowiska, a także zasoby ludzkie czy podejmowanie szerokiej współpracy z przedstawicielami lokalnych społeczności. Generalnie u podstaw tej koncepcji zarządzania stoi przekonanie, że firmę należy traktować jak obywatela społeczności, w której działa. Ma więc, jako członek tej społeczności, wiele praw, ale przede wszystkim obowiązków. CSR już od dawna jest bardzo popularną strategią zarządzania, realizowaną zarówno przez dużych, globalnych, graczy, jak i lokalne firmy. Na świecie w ostatnich latach obserwuje się gruntowne przeorientowanie postrzegania CSR. Wydatki związane z podejmowaniem działań zgodnych ze strategią biznesu społecznie odpowiedzialnego przestano traktować jako koszt, a zaczęto jak inwestycję. Okazuje się bowiem, że strategia CSR ma zbawienny wpływ nie tylko na środowisko, czy społeczność lokalną, ale również na zyski firmy. Jak to się dzieje? Jest kilka powodów. Społecznie odpowiedzialna firma ma lepszą reputację, stąd większe zaufanie kontrahentów i klientów. Po drugie, firmom inwestującym w CSR łatwiej utrzymywać wartościowych pracowników, motywować ich, a także przyciągać młode talenty. Po trzecie, działania zmierzające ku ochronie środowiska bardzo często wpływają na oszczędność energii, a co za tym idzie – zmniejszenie wydatków na energię.

CSR w Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric, zgodnie z filozofią CSR, postrzega swoją korporację jako globalnego obywatela, który żyje w harmonii ze społeczeństwem i środowiskiem. Jednocześnie jest zdeterminowana, aby być stale liderem w dostarczaniu nowoczesnych technologii. Rozwiązania, produkty i usługi oferowane przez Mitsubishi Electric przyczyniają się do stworzenia społeczeństwa dobrobytu, ułatwiają codzienne życie. Szczególnie warto podkreślić fakt, że firma koncentruje się na etyce w działaniu, jakości, ochronie środowiska oraz edukacji zarówno doświadczonych inżynierów, jak i młodych ludzi.

Najlepsza inwestycja – edukacja

Wiele firm na świecie przekonało się, że edukacja jest kluczem do przyszłego rozwoju i osiągania sukcesów. Mowa tu o edukacji zarówno na etapie szkolnictwa jak i późniejszego podnoszenia kompetencji zawodowych. Mitsubishi Electric doskonale rozumie tę zasadę. Aktywnie współpracujemy i wspieramy ośrodki edukacyjne na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, poprzez wizyty studyjne, dedykowane seminaria, praktyki studenckie oraz doposażenie uniwersyteckich laboratoriów – mówi Hitoshi Namba, prezes Mitsubishi Electric – Oddział w Polsce. Największym przedsięwzięciem było stworzenie Centrum Edukacyjno-Ekspozycyjnego, czyli popularnego Showroomu, który umożliwia doskonalenie wiedzy technicznej oraz poznanie najnowszej technologii zarówno klientom, studentom, jak i uczniom średnich szkół technicznych. Showroom to 20 interaktywnych stanowisk, przedstawiających najnowsze produkty automatyki przemysłowej, działające w realnych aplikacjach. Centrum odwiedza ponad 1000 młodych ludzi rocznie. Tę działalność doceniły państwowe ośrodki edukacyjne i Mitsubishi Electric otrzymało tytuł „Firmy przyjaznej edukacji”.

Zielone jutro, czyli Eco Changes

Mitsubishi Electric kładzie szczególny nacisk na ochronę środowska, dlatego też powstała koncepcja Wizji Środowiskowej 2021 (ang. Environmental Vision 2021). W 2021 roku firma będzie bowiem obchodzić 100-lecie istnienia. Założenia Wizji Środowiskowej 2021 koncentrują się przede wszystkim na:
– Zmniejszeniu całkowitej emisji CO2 o 30% (520 000 ton/rok), przy wytwarzaniu produktów we wszystkich fabrykach Mitsubishi Electric.
– Redukcji emisji CO2 poprzez działania przynoszące oszczędność energii w biurach i zakładach. Aby to osiągnąć, wspieramy się zaawansowanymi wizualizacjami zużycia energii i wykorzystujemy nowoczesne technologie informatyczne.
– Promowaniu zasady 3R (Reduce, Reuse, Recycle) w celu efektywnego wykorzystania zasobów.
Poprzez te inicjatywy Mitsubishi Electric będzie kontynuować wspieranie i rozwijanie świadomości ekologicznej u każdego pracownika na rzecz ochrony globalnego środowiska w przyszłości i stworzenia zrównoważonego społeczeństwa.

My wszyscy jako społeczeństwo

Jako globalny obywatel społeczeństwa Mitsubishi Electric jest odpowiedzialne za przestrzeganie korporacyjnych zasad etyki, a także angażowanie się w działalność prospołeczną. W tym kontekście warto podkreślić działalność charytatywną, mającą na celu pomoc najbardziej potrzebującym i poszkodowanym.
Firma zapowiada, że w kolejnych latach dołoży jeszcze więcej starań, aby utrzymać zasady korporacyjnej etyki, tym samym przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa za pośrednictwem nowych technologii, produktów i usług.
Dzięki tym inicjatywom Mitsubishi Electric będzie dążyć do budowania relacji zaufania ze społeczeństwem, tym samym wypełniając swoją misję, zawierającą się w haśle „Changes for the Better”. Jednocześnie, jak zapewnia kierownictwo firmy, pamiętając o deklaracji środowiskowej Eco Changes, Mitsubishi Electric będzie realizować założenia, aby stać się wiodącą w świecie firmą pod względem poszanowania zasad ekologii.