e-F@ctory Starter Package – Fabryka Przyszłości

Budowa kompletnego, trójwarstwowego systemu wymieniającego dane pomiędzy maszynami, warstwą brzegową (Edge) i warstwą IT jest kosztowna. Sukces inwestycji wymaga zmiany podejścia do zarządzania oraz konsekwentnego uwzględniania nowych kosztów w budżetach na kolejne lata. To poważna decyzja ekonomiczna, zatem o wiele łatwiej będzie ją podjąć, testując pewne rozwiązania w małej skali. Planując wprowadzenie firmy w standardy Przemysłu 4.0, warto zacząć od e-F@ctory Starter Package.

Wsparcie dla biznesu, rozwiązania darmowe

Mitsubishi Electric ma specjalną ofertę dla przedsiębiorców, którzy zastanawiają się nad rozpoczęciem podróży w kierunku Przemysłu 4.0, ale jeszcze nie wiedzą, czy w ich biznesie korzyści zrównoważą wysiłek, który trzeba będzie podjąć. Proponujemy darmowe rozwiązanie wykorzystujące dane, które są dostępne w sterownikach PLC i pulpitach operatorskich.

e-F@ctory Starter Package

e-F@ctory Starter Package działa na poziomie najbliższym maszyny, nie potrzebuje zaplecza w postaci usług dostarczanych przez lokalne serwery albo w chmurę. Sercem rozwiązania jest oprogramowanie zbierające informacje z siłowników, czujników, napędów zabudowanych w maszynie i prezentujące opracowane na podstawie danych informacje w postaci graficznej.

Dzięki temu, po uzupełnieniu wskazań obliczanych w czasie rzeczywistym o prezentację wartości teoretycznych założonych dla konkretnego procesu, operator może szybko zidentyfikować problem i poinformować zespół, który znajdzie rozwiązanie. Tym problemem mogą być mikroprzestoje generowane przez któryś z elementów ruchomych. Początkowo minimalne, ale przyjmujące charakter stałego trendu odchylenie od normy zmierzonych wymiarów lub masy produktu. W istocie może to być fluktuacja dowolnej mierzalnej wielkości fizycznej istotnej z punktu widzenia procesu.

Bardzo użytecznym narzędziem jest wykres Pareto, na którym prezentowane są informacje o najczęściej występujących alarmach. Ponieważ analiza zestawienia wskazuje jednoznacznie, które zdarzenia są odpowiedzialne za większość kłopotów, a szybka identyfikacja ułatwia rozwiązanie najbardziej dokuczliwych problemów. W ramach pakietu Mitsubishi Electric dostarcza zarówno bezpłatne, jak i płatne narzędzia.

e-F@ctory Starter PackageDarmowe narzędzia

  • Zestaw wskaźników graficznych prezentujących informacje opisujące aktualny stan maszyny (dashboard). Prezentuje on komunikaty o stanie maszyny, alarmach, wydajności itp. Na ekranie zbiorczym prezentowane jest zestawienie informacji. Przełączając się do ekranu wybranego parametru, można uzyskać pogłębione informacje na jego temat.
  • Narzędzie wykreślające histogram przedstawiający wartość wybranych parametrów, od których zależy jakość produktu. Śledzenie rozkładu statystycznego w czasie rzeczywistym ułatwia wczesną identyfikację odchyleń od normy.
  • Licznik produktów przedstawiający informację o liczbie wyprodukowanych detali, liczbie produktów zgodnych ze specyfikacją oraz braków.
  • Wykres prezentujący status urządzenia w czasie pracy w kategoriach: praca, zatrzymanie, alarm, wyłączenie.
  • Informacje o cyklach pracy siłowników.
  • Zestawienie komunikatów błędów.
  • Wykresy: Pareto, występowania szesnastu najistotniejszych przyczyn strat oraz siedmiu przyczyn zmniejszających wydajność produkcji, Xbar-R umożliwiający bieżącą kontrolę stabilności procesów.

e-F@ctory Starter Package

Odpłatne narzędzia

  • Analiza drgań.
  • Kontrola zgodności kształtu przebiegów elektrycznych z założeniami.
  • Poszukiwanie odchyleń parametrów od normy metodą Mahalanobisa-Taguchiego.

 

Już ten podstawowy zestaw narzędzi, dostępnych w zasadzie „od ręki”, bez dodatkowych inwestycji i przebudowy sprzętu, pozwala spojrzeć na produkcję z zupełnie innej perspektywy. Jeśli okaże się, że można w ten sposób zauważalnie poprawić wydajność, prawdopodobnie warto sięgnąć po kolejne, bardziej zaawansowane rozwiązania.

 

Dowiedz się więcej o e-Factory.