e-F@ctory – Twoja droga do Przemysłu 4.0

Obecnie firmy mierzą się z wieloma wyzwaniami, takimi jak m.in. rosnąca międzynarodowa konkurencja, zmieniające się wymagania klientów czy trwająca na świecie wszechobecna cyfryzacja. Osoby decyzyjne w fabrykach muszą rozważyć nowe podejścia, tak by utrzymać odpowiedni model biznesowy swojej firmy. Kluczową składową sukcesu jest, aby „być konkurencyjnym”, czyli redukować koszty i minimalizować czas wprowadzenia nowych produktów na rynek przez użycie szybszych, bardziej elastycznych oraz efektywnych systemów produkcji.

[dropcap]M[/dropcap]itsubishi Electric widzi ogromny potencjał w nowych technologiach, cyfryzacji oraz rosnącym tempie zmian, w związku z tym oferta firmy jest nieustannie dostosowywana do potrzeb rynku. Wszystkie rozwiązania są skonsolidowane i reprezentowane przez koncepcję e-F@ctory – rozwiązanie Mitsubishi Electric dla Przemysłu 4.0.

Coraz częściej firmy szukają sposobów, które pomogą zintegrować wiele technologii sterowania, takich jak np. sterowniki programowalne PLC, kontrola robotów, systemy sterowania ruchem czy też sterowanie maszyn CNC. Należy wziąć pod uwagę to, że wiele kompleksowych procesów musi wymieniać między sobą dane, aby zapewnić jak najbardziej optymalne działanie urządzeń w całym systemie. Ta potrzeba gromadzenia, przetwarzania i widoczności danych jest powiązana z inicjatywą „Internet Rzeczy” (ang. Internet of Things, IoT). Koncepcja e-F@ctory od Mitsubishi Electric zapewnia płynną integrację procesów, począwszy od systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa ERP i systemu realizacji produkcji MES aż po indywidualne komponenty maszyny. Technologia e-F@ctory, przystosowana do środowiska Internetu Rzeczy, stworzona jest w celu optymalizacji produktywności i efektywności w fabrykach.

Zintegrowane sterowanie

Weźmy pod rozwagę prostą maszynę – np. nawijarkę i rozbierzmy ją na czynniki pierwsze. Maszyna oprócz mechanicznej konstrukcji składa się z wielu niezależnych systemów sterowania – sterowanie ruchem, za który odpowiadają serwonapędy oraz sterownik ruchu. Sterownik PLC może zarządzać sekwencją operacji w maszynie, wejściami/wyjściami oraz komunikacją z pozostałymi urządzeniami. Dodatkowo maszyna posiada jednostki do monitorowania energii elektrycznej, które dostarczają operatorowi informacji ile m.in. prądu zużywa maszyna. Ważnym elementem jest, aby maszyna raportowała o czasach przestoju, przezbrojenia czy ilości wyprodukowanych detali i przesyłała informacje do bazy danych. Najlepiej, aby wszystko było zintegrowane na jednej platformie. Czy brzmi to jak science fiction? Nie – to brzmi jak e-F@ctory, które posiada takie rozwiązania. Taka maszyna to klasyczny przykład zastosowania platformy iQ od Mitsubishi Electric obsługującej wszystkie procesory i sterowniki, dzięki czemu nie dość że wszystkie informacje znajdują się w jednym miejscu (nie są rozproszone na mniejsze systemy sterowania) to dodatkowo komunikuje się z bazą danych czy chmurą za pomocą modułu MES bez dodatkowego komputera PC czy pośredniego oprogramowania. Taki tryb konfiguracji maszyny wykorzystać można do pobierania zleceń z serwera, pobierania receptur, automatycznej konfiguracji nastaw, sprawdzania statystyk produkcyjnych i danych dotyczących identyfikacji – a to wszystko bez konieczności korzystania z notatek, przekładania pendrive’ów z komputera do komputera czy ręcznego wprowadzania danych.

Zbieranie i monitorowanie danych

W rozwiązaniach Mitsubishi Electric częściej znaleźć można serwonapędy i przetwornice częstotliwości, a nie napędy krokowe z jednej prostej przyczyny: kwestii gromadzenia danych. Pozycja enkodera oraz inne dane (np. prędkość, moment obrotowy, inercja obciążenia i pobór energii w czasie rzeczywistym) mogą być monitorowane i wykorzystane do usprawnienia procesu technologicznego. Napędy z przetwornicami częstotliwości stanowią efektywne kosztowo rozwiązanie, użyteczne przy sterowaniu przenośnikami i innymi elementami wykorzystującymi operacje sterowania prędkością, zapewniające znaczne oszczędności energii. Przetwornice częstotliwości oferują także szereg opcji w zakresie oszczędności energii i monitorowania procesu technologicznego, co ułatwia współpracę w ramach Internetu Rzeczy.

Inteligentna robotyzacja

Nieodzownym elementem koncepcji Przemysłu 4.0 jest robotyzacja. W fabryce przyszłości nie może zabraknąć robotów przystosowanych do kooperacji z człowiekiem. Wachlarz możliwości wykorzystania robotów jest ogromny, ponieważ mogą być montowane m.in. przy liniach produkcyjnych, przy innych maszynach np. CNC czy jako samodzielne stanowiska. Zrobotyzowane systemy pozwalają połączyć poziom planowania (systemy ERP, SAP itp.) z poziomem produkcji (maszyny), co wpływa na jakość zarządzania produkcją. Coraz bardziej popularne stają się inteligentne roboty sterowane sensorycznie, które potrafią się zaadoptować w różnych środowiskach bez konieczności zmian programu w pamięci robota. Systemy wizyjne czynią system bardziej elastycznym i odpornym na szybkie zmiany w procesie produkcyjnym bez konieczności precyzyjnego pozycjonowania robota.

e-F@ctory odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0

Nie trzeba już wybierać pomiędzy złożonością integrowania sterowników rozproszonych a usiłowaniem dopasowania skomplikowanego urządzenia do pojedynczego procesora. Można już stworzyć kombinację funkcji PLC, sterowania ruchem i robotami, oraz jednostek centralnych CNC w jednym sterowniku i uzyskać najbardziej optymalne zalety dwóch rozwiązań: najlepsze narzędzia do danego zadania w połączeniu z łatwością użytkowania pojedynczego sterownika. Te właściwości przekładają się bezpośrednio na namacalne atuty, odróżniające sprzęt danego producenta od urządzeń konkurentów. Koncepcja e-F@ctory dysponuje właśnie takimi własnościami precyzji ruchu i kompatybilnością z Internetem Rzeczy, których domagają się klienci oraz łatwo integrowanym rozwiązaniem, które na pewno zostanie docenione przez kadrę inżynierską.

Mitsubishi Electric na targach Automaticon

Podczas Targów Automaticon chcielibyśmy zabrać Państwa w podróż do Przemysłu 4.0. Na naszym stoisku przedstawimy rozwiązania, które mają na celu zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów produkcji. Pierwszy przystanek na stoisku targowym ma na celu przedstawienie rozwiązania e-F@ctory oraz komunikacji CC-Link IE, które wpisują się w wizję Przemysłu 4.0. Następnie przejdziemy do demo HVAC ukazującego jak ważna jest wizualizacja danych w fabryce, aby mieć uzyskać efektywną produkcję przy optymalizacji kosztów. Dalej demo CNC przedstawi możliwości optymalizacji procesów maszynowych. Maszyna CNC monitoruje procesy, energię i przesyła dane do systemu MES. Przedostatnim etapem podróży jest stanowisko z robotem wyjaśniające najwyższy poziom elastyczności produkcji poprzez użycie wizji 3D. Na koniec zapraszamy do strefy relaksu po wycieczce! Czekam na Państwa jak co roku na stoisku B14/C9 w Hali I.