MAPS – Inżynieria cyklu życia

MAPS (Mitsubishi Adroit Process Suite) został skonstruowany w tym celu, aby zaoferować w pełni zintegrowane rozwiązanie do zarządzania, które może znacząco obniżyć koszt i nakłady na projektowanie oraz pozwoli uzyskać oszczędności nawet na poziomie 50%.

MAPS jest wartościowym narzędziem we wszystkich fazach projektowania systemu automatyki, od zaplanowania procesu do etapu prac konstrukcyjnych, opracowywania systemów sterowania, instalacji, uruchomienia, testów podczas rozruchu i odbioru, a także podczas eksploatacji, konserwacji, napraw oraz bieżących usprawnień. W odróżnieniu od tradycyjnych programów SCADA, MAPS oferuje ściśle zintegrowane rozwiązanie SCADA i PLC, środowisko zbudowane wokół wstępnie skonfigurowanych i sprawdzonych bibliotek inżynierskich, dostarczanych razem z wbudowanym kompletnym zestawem narzędzi do diagnostyki i konserwacji oraz zintegrowanymi funkcjami do zarządzania dokumentami.
System SCADA MAPS przeznaczony jest do wszystkich zastosowań przemysłowych, w których do sterowania i monitorowania używane są sterowniki PLC lub zdalne moduły transmisyjne (RTU). SCADA MAPS jest dla MAPS Process Suite oraz MAPS HMI produktem zasadniczym i posiada elastyczną, zorientowaną obiektową architekturę typu klient-serwer, która zapewnia obsługę systemów dowolnej wielkości, od pojedynczych wdrożeń, aż do instalacji obejmujących wiele oddalonych miejsc. Na rynku rozwiązań SCADA/HMI, system SCADA MAPS zajmuje czołowe miejsce, co wśród dostępnych rozwiązań czyni go jednym z najbardziej otwartych, nowoczesnych i skalowalnych platform SCADA. Serwer Agenta (serwer wejść/wyjść) komunikuje się z urządzeniami rozproszonymi i pełni funkcję serwera w zakresie alarmowania, skanowania, logowania oraz przetwarzania danych. SCADA MAPS jest bardziej elastyczny, prostszy, sprytniejszy i szybszy oraz oferuje brak ograniczeń nawet dla najbardziej wymagających użytkowników.

Niższe koszty prac projektowych

Koszty związane z pracami projektowymi, uruchamianiem i konserwacją mogą być znacząco obniżone dzięki wstępnie przygotowanym modułom i szablonom, dostępnym w bibliotece MAPS.

Bezpieczny zdalny dostęp

Nowoczesne rozwiązania komunikacyjne, koncepcje zdalnego sterowania oraz elastyczne zarządzanie danymi oznaczają, że w dowolnym czasie operatorzy instalacji przemysłowej mogą z jednego, centralnego miejsca monitorować stan wszystkich elementów instalacji. Zabezpieczenia Windows wykorzystujące zarządzanie grupami i użytkownikami zapewniają dostęp do systemu tylko użytkownikom upoważnionym. Przez cały cykl życia, od planowania procesu i prac konstrukcyjnych, przez instalację i uruchomienie aż do etapu przeglądów konserwacyjnych, MAPS zapewnia spójność oraz integralność wszystkich elementów systemu automatyzacji.

Najważniejsze cechy:

 • Standardy podejścia do projektów – wstępnie zdefiniowane, konfigurowane przez użytkownika bloki funkcyjne i powiązane grafiki SCADA oparte na międzynarodowych standardach S88 i S95.
 • Jeden punkt konfiguracji, instalacji i zarządzania – zorganizowany jeden punkt konfiguracji, pozwalający na prowadzenie większości prac inżynierskich.
 • Automatycznie generowane projekty PLC i SCADA – podejście do projektów z wykorzystaniem kreatora skraca czas związany z projektowaniem i konfiguracją. MAPS SCADA bazując na wbudowanej bibliotece elementów sterowania generuje projekt SCADA oraz PLC za pomocą kilku kliknięć myszy.
 • Automatycznie generowane raporty – zawierające wykazy wejść/wyjść oraz konfiguracja znaczników PLC i SCADA.
 • Ciągłe zarządzanie cyklem życia – możliwość ciągłego zarządzania funkcjami SCADA/PLC, w tym wbudowaną dokumentacją elektryczną oraz dokumentacją oprzyrządowania.
 • Zgodność z zaleceniami Agencji Żywności i Leków FDA (21CFR11) odnośnie podpisów elektronicznych i przechowywania zapisów – określa dane, które mają zostać zbadane i/lub zmiany wartości wymagające autoryzacji.
 • Geographical Interface System (GIS) – wizualizacja rozmieszczenia rozproszonych stacji roboczych za pomocą wykorzystania dynamicznej mapy świata w pełni kontrolowanej przez operatora.
 • Overall equipment effectiveness (OEE) – moduł liczący wydajność i efektywność pracy pojedynczej maszyny lub całej linii produkcyjnej. Wraz z wbudowanymi raportami OEE pozwoli wyłapać przyczyny i mikro przestoje linii podnosząc opłacalność produkcji.

Alarm Management

MAPS dzięki inteligentnemu modułowi Alarm Management jest narzędziem do raportowania, które pozwala mierzyć i raportować zgodnie ze światowymi standardami i zaleceniom w zakresie alarmowania, jak ISA 18.2 i EEMU 191, prowadząc do zwiększenia wydajności, jakości i bezpieczeństwa. Dostępne w programie Alarm Management raporty oferują narzędzia, niezbędne do pomiaru wydajności i poprawy systemu alarmowania, zapewniając cenny wgląd do systemu alarmowania. By wspierać inicjatywę ciągłych ulepszeń raporty te obejmują pulpit wydajności systemu alarmowego oraz raport porównawczy wydajności. Funkcje zarządzania i analizy alarmów programu Adroit Alarm Management pozwalają obniżyć koszty konserwacji oraz znacząco poprawić wydajność instalacji przemysłowej.

Przykładowe raporty pakietu obejmują:

 • Raport złych aktorów – źli aktorzy to alarmy, które, w przypadku nieusunięcia powodują degradację systemu. Alarmy te pojawiają się często i eliminacja przyczyn ich powstawania może poprawić wydajność systemu.
 • Raport kategorii alarmów – podsumowanie zdarzeń alarmowych wybranej przez użytkownika kategorii.
 • Raport typu alarmu – podsumowanie zdarzeń dla wybranego przez użytkownika typu.
 • Raport Analizy Przyczyn i Notatek – zwraca uwagę na występujące powody, przyczyny podrzędne oraz uwagi przypisane do incydentów.
 • Raport powiązanych zmiennych – udostępnia szczegółową listę wartości skonfigurowanych, powiązanych w chwili wystąpienia zdarzenia.
 • Szczegółowy Raport Przyczyn i Notatek – wskazuje główne przyczyny, możliwe źródła problemów oraz uwagi, wprowadzane z powodu wystąpienia nieprawidłowości.
 • Raport szczegółowy – prezentuje częstotliwość występowania wybranych głównych nieprawidłowości (w poszczególnych godzinach) w wybranym okresie czasu.
 • Raport dot. zdarzeń wyjątkowych – wyświetla szczegółowe informacje na temat aktywowanych alarmów, zdarzeń niepotwierdzonych oraz zdarzeń powstałych z wyjątkowych przyczyn, wraz z uwagami.
 • Raport działań personelu obsługi – pomiar czasu reakcji personelu obsługi, gdy wymagane jest potwierdzenie alarmów.

Mitsubishi Electric oferuje pełny zakres oprogramowania wizualizacyjnego oraz produkty zarządzania informacją, zaprojektowane do pracy z pełną gamą produktów Factory Automation. Pakiet MAPS zapewnia pełny zakres rozwiązań: od pojedynczych, małych systemów wizualizacji HMI, przeznaczonych dla firm typu OEM oraz producentów maszyn, do dużych systemów nadzorowania pracy urządzeń w całym przedsiębiorstwie, w tym systemów redundantnych oraz systemów rozproszonych. W rezultacie system MAPS pozwala dopasować rozmiar rozwiązania do dowolnego poziomu automatyzacji. Wszystkie rozwiązania MAPS umożliwiają klientom Mitsubishi Electric uzyskanie wzrostu wydajności posiadanych przez nich urządzeń, poprawę efektywności i jakości, co w rezultacie prowadzi do wyższej wydajności i wzrostu dochodowości.