Obsługa przemienników częstotliwości serii FR-A800

Nie do końca znasz zasady obsługi tak szeroko wykorzystywanych w przemyśle przetwornic częstotliwości czy inaczej mówiąc przemienników częstotliwości, falowników? A może po raz pierwszy masz do czynienia z tymi urządzeniami i nie wiesz jak zacząć? Myślę, że ta seria artykułów o obsłudze przemienników częstotliwości serii FR-A800 firmy Mitsubishi Electric może Cię zainteresować i rozwiać pewne wątpliwości a zarazem wprowadzić w świat napędów elektrycznych. 

Wprowadzenie

Jak zawsze najlepiej zacząć od podstaw. Mamy pudełko, a w środku urządzenie. Otwieramy je. Co to jest? Jeśli ukaże Ci się widok takiego urządzenia:

to wiedz, że masz do czynienia z przemiennikiem częstotliwości serii FR-A800 firmy Mitsubishi Electric. Wszelkie dalsze informacje dotyczą właśnie takiego przemiennika aczkolwiek w pewnym stopniu mogą mieć odwzorowanie w przemiennikach innych producentów.

Jeśli naprawdę wystąpiła taka sytuacja i uczysz się na rzeczywistych urządzeniach to pamiętaj o dokładnym zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa i wszelkimi instrukcjami przeznaczonymi dla danego urządzenia! Jest to niezmiernie ważne dlatego, że dla przemienników częstotliwości operujemy prądami zagrażającymi życiu. Nasuwa się oczywista konkluzja – po co ryzykować.

Prezentowany falownik jest jednym z podstawowych modeli przetwornic tej serii. Urządzenia te cechują się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz łatwą konfiguracją i obsługą a wysoka kompatybilność z różnymi normami pozwala na współpracę z innymi urządzeniami. Dzięki wysokiej wydajności i funkcjonalności urządzenia te znajdują szerokie pole do ich zastosowania.

Dobór przemienników częstotliwości

Przejdźmy do rzeczy. Działanie przemienników częstotliwości jest niemożliwe do zaobserwowania bez obiektu. Z definicji wręcz zadaniem falowników jest sterowanie silnikami elektrycznymi w sposób kontrolowany, na podstawie sygnałów zewnętrznych lub generowanych wewnątrz urządzenia.

Wejściowe sygnały zewnętrzne mogą być generowane przez potencjometry, przełączniki kierunku obrotów lub sterowniki PLC. Przez sygnały wewnętrzne rozumiana jest modulacja częstotliwości wyjściowej w oparciu o parametry funkcyjne nastawione na sterowniku czyli przykładowo łagodny rozruch silnika.

Jeśli martwisz się o kompatybilność silnika to tu również jest dobra wiadomość. Obsługiwane są silniki indukcyjne oraz silniki z magnesami trwałymi nie tylko firmy Mitsubishi ale także innych:

Tyle, że typ silnika to nie wszystko. Należy też dobrać jego moc. A może odwrotnie? Mamy obiekt wymagający silnika o danej mocy i do sterowania nim dobieramy odpowiednik przemiennik częstotliwości. Myślę, że to te podejście jest prawidłowe. Mając dany falownik możemy zidentyfikować jego parametry wprost z nazwy modelu:

Jak widać najważniejszymi parametrami przemienników częstotliwości są klasa napięciowa oraz moc przetwornicy (prąd znamionowy SLD przetwornicy). Podczas doboru nie ma sensu wybierać droższego przemiennika o dużej mocy, który współpracować będzie z silnikiem małej mocy jednocześnie marnując energię elektryczną.

Znając już typ przemiennika i współpracującego silnika możemy przejść do konfiguracji samego przemiennika. Konfigurację rozpoczynamy od doboru trybu pracy. Jego wybór zależy od tego, jak chcemy sterować przemiennikiem. Za pomocą panelu na urządzeniu czy może na odległość zewnętrznymi przyciskami? A może i tak i tak? W każdym razie do uruchomienia wymaga on dwóch sygnałów wejściowych: sygnału uruchomienia i sygnału zadajnika częstotliwości. Sygnał uruchomienia może być rozumiany jako prosty przycisk START, STOP, LEWO czy PRAWO uruchamiający pracę silnika przez falownik. Drugi sygnał, zadajnika częstotliwości można tłumaczyć jako zadajnik prędkości obrotowej, końcowej silnika. W zależności od źródła pochodzenia tych dwóch sygnałów wyróżniane są cztery główne tryby pracy:

Rodzaje trybów pracy

Tryb PU jest trybem pracy manualnej gdzie sygnały wejściowe pochodzą bezpośrednio z panelu sterowania umieszczonego na falowniku. Tryb zewnętrzny oznacza pobór sygnałów z zewnętrznych urządzeń (przełączniki potencjometry). Takie rozwiązanie pozwala na umieszczenie panelu sterującego z dala od falownika zwiększając wygodę użytkowania. Tryb kombinacyjny zapewnia możliwość łączenia zalet obu wyżej wymienionych trybów pozwalając na dowolną implementację sterowania. Ostatni tryb NET (sieciowy) bazuje na sygnałach pochodzących z bardziej zaawansowanych urządzeń jak sterowniki PLC przesyłanych za pomocą np. sieci Ethernet.

Montaż i okablowanie przemienników częstotliwości

Znając tryb pracy i wszystkie urządzenia wchodzące w skład obiektu można przystąpić do jego montażu i okablowania. I tu po raz kolejny: wszystkie operacje robimy na odłączonym zasilaniu, po co ryzykować? Safety First! Jeśli chodzi o przetwornicę to powinna być ona zamontowana zgodnie z zaleceniami producenta. Zazwyczaj jest to pozycja pionowa. W przestrzeniach zamkniętych może być wymagana dodatkowa wentylacja zapewniająca odpowiednie chłodzenie urządzeń.

Wszelkie przewody podłączamy do listw zaciskowych umieszczonych w przedniej dolnej części urządzenia pod pokrywą:

Listwa zaciskowa standardowego obwodu sterowania służy podłączeniu wszystkich zewnętrznych urządzeń sterujących lub sygnalizujących (wskaźniki analogowe). Do zacisków obwodu głównego podłączamy zasilanie sieci oraz wyjścia zasilające silnik elektryczny.

Ze względu na umieszczenie listwy obwodu głównego wygodniej jest zacząć od wykonania właśnie tych połączeń. Zasilanie z sieci podłączamy do zacisków R/L1, S/L2, T/L3 (rys. po lewej). Przewody podłączeniowe silnika podłączamy do zacisków U, V, W (rys. po prawej).

Listwa obwodu sterowania zawiera większą liczbę złączy dlatego łatwiej o pomyłkę. Na szczęście wszystkie pola są podpisane. W zależności od wybranego trybu pracy możemy tu podłączyć potencjometr czy regulator prądowy albo przyciski umożliwiające sterowanie pracą przemiennika.

Przełączniki kierunków obrotów

Przełączniki kierunku obrotów i trzy poziomowej prędkości obrotowej pozwalają na dyskretne sterowanie sygnałami zewnętrznymi. Należy jednak uważać gdyż np. jednoczesne użycie dwóch przycisków kierunków obrotów powoduje zatrzymanie pracy silnika. Oczywiście odpowiednie zabezpieczenia mogą nie dopuścić do takich sytuacji aczkolwiek należy mieć je na uwadze. Przełączniki prędkości obrotowej mogą współpracować z analogowymi wejściami prądowymi lub napięciowymi przy czym wejścia przełącznikowe mają większy priorytet. Korzystając z sygnałów analogowych należy odpowiednio ustawić przełącznik wejścia prądowo – napięciowego. Dla wejść prądowych odpowiadający przełącznik należy ustawić w górnej pozycji, dla napięciowych w dolnej. Jeśli mówimy już o wejściowych sygnałach analogowych to warto wspomnieć, że domyślnie ustawiona jest wartość 4 mA (0 V) dla wyłączenia silnika (0 Hz) i 20 mA (5 V) dla prędkości maksymalnej (60 Hz). Jednak wartość częstotliwości maksymalnej może zostać zmieniona dzięki wbudowanym parametrom przemiennika. Do tego jeszcze wrócimy.

Panel operatorski

Konfigurując falownik w nowo utworzonym obiekcie pierwsze ustawienia prawie zawsze wprowadzamy za pomocą panelu operatorskiego. Mimo niepozornego wyglądu ten pulpit może dawać naprawdę duże możliwości, wystarczy nauczyć się jego obsługi. Znaczenie i umiejscowienie na panelu poszczególnych przycisków dla przetwornic serii FR-800 można odczytać z rysunku poniżej:

Zasada działania panelu można powiedzieć, że jest tradycyjna. Diody i wyświetlacz pokazują w jakim stanie w danej chwili jest urządzenie. Przyciski pozwalają na interakcję operatora z urządzeniem. Podstawy obsługi panelu doskonale pokazuje schemat umieszczony poniżej. Jeśli masz możliwość, zapoznaj się z nim na rzeczywistym urządzeniu, sucha teoria to nie wszystko.

Znając podstawy obsługi panelu możemy zagłębić się bardziej w ustawianie parametrów pracy przemiennika częstotliwości. Wprowadzanie parametrów jest możliwe w trybie manualnym (PU). Zatem najpierw należy przejść do tego trybu, a następnie za pomocą przycisku MODE uruchomić tryb ustawiania parametru. Przemienniki częstotliwości serii FR-A800 udostępniają dwie metody wyświetlania parametrów: według grupy funkcyjnej lub według numeru parametru.

Można dowolnie przełączać pomiędzy tymi trybami. Do zmiany modelu wyświetlania służy parametr “Pr.Md”, standardowo aktywny jest model wyświetlania według numeru parametru.

Podstawowe parametry pracy

Często podczas konfiguracji przetwornicy zmieniane są parametry częstotliwości maksymalnej, górnego i dolnego limitu częstotliwości wyjściowej oraz czasów przyśpieszania i hamowania silnika. Dlatego warto choć pokrótce opisać kolejne czynności w celu ich ustawienia:

  1. Ustawienie częstotliwości maksymalnej: przechodzimy w tryb manualny (przycisk PU/EXT) -> uruchamiamy tryb ustawiania parametru (przycisk MODE) -> wybieramy parametr P.T022 (Pr.125) (pokrętło) -> zatwierdzamy wybór (przycisk SET) -> wybieramy pożądaną wartość częstotliwości maksymalnej (pokrętło) -> zatwierdzamy wybór (przycisk SET) -> miganie wyświetlacza potwierdza poprawne wprowadzenie parametru
  2. Ustawienie częstotliwości minimalnej / maksymalnej: przechodzimy w tryb manualny (przycisk PU/EXT) -> uruchamiamy tryb ustawiania parametru (przycisk MODE) -> wybieramy parametr P.H400 (Pr.1) / P.H401 (Pr.2)  (pokrętło) -> zatwierdzamy wybór (przycisk SET) -> wybieramy pożądaną wartość częstotliwości minimalnej / maksymalnej (pokrętło) -> zatwierdzamy wybór (przycisk SET) -> miganie wyświetlacza potwierdza poprawne wprowadzenie parametru
  3. Ustawienie częstotliwości minimalnej / maksymalnej: przechodzimy w tryb manualny (przycisk PU/EXT) -> uruchamiamy tryb ustawiania parametru (przycisk MODE) -> wybieramy parametr P.F010 (Pr.7) / P.F011 (Pr.8)  (pokrętło) -> zatwierdzamy wybór (przycisk SET) -> wybieramy pożądaną wartość częstotliwości minimalnej / maksymalnej (pokrętło) -> zatwierdzamy wybór (przycisk SET) -> miganie wyświetlacza potwierdza poprawne wprowadzenie parametru

Jeśli ustawiałeś wartości parametrów i akurat zapomnisz, które parametry zmieniłeś to z pomocą ponownie przyjdzie Ci oprogramowanie przemiennika. Zawiera ono w swojej pamięci listę parametrów o zmienionych wartościach początkowych. Pozwala to w łatwy sposób zidentyfikować, który parametr się zmienił. Jeśli ta opcja wyszukiwania nie pomoże, należy zresetować wartości wszystkich parametrów do domyślnych. OSTRZEŻENIE: urządzenie nie przechowuje kopi zapasowej ustawień parametrów. Po skasowaniu poprzednie ustawienia parametrów nie mogą zostać przywrócone! Jednak istnieje opcja zapisu konfiguracji za pomocą programu “FR Configurator2” lub na pamięci USB

Reagowanie na błędy podczas działania przemienników częstotliwości

W przypadku wystąpienia awarii przetwornicy wysyła ona na panel sterowania komunikat błędu. W zależności od rodzaju usterki komunikat przynależy do jednej z czterech kategorii: błąd, ostrzeżenie, alarm i awaria. Różne typy usterek wiążą się z różnymi konsekwencjami dotyczącymi pracy urządzenia:

Weźmy za przykład sytuację aktywowania funkcji zabezpieczającej, która spowodowała samoczynne wyłączenie się przetwornicy. Zresetowanie przetwornicy możliwe jest na różne sposoby. Najłatwiejszym jest po prostu wyłączenie zasilania urządzenia i ponownym jego włączeniu. Taki sam efekt uzyskamy przyciskiem STOP/RESET na panelu sterowania lub przez podanie sygnału na wejście RES na dłużej niż 0,1 s za pomocą np. zewnętrznego przycisku. Urządzenie udostępnia również historię ośmiu ostatnich awarii co pozwala na sprawdzenie kiedy i w jakich warunkach ona wystąpiła.

Może zdarzyć się sytuacja, w której przetwornica nie zwraca żadnych sygnałów błędów czy awarii, a występowanie nieprawidłowości obserwujemy na podstawie podłączonego silnika. W takim przypadku w celu podjęcia działań naprawczych możemy sugerować się objawami danego zdarzenia:

Jak widać, nie należy całkowicie polegać na systemach diagnostyki wbudowanych w przetworniki częstotliwości. Czasami nic nie zastąpi prostej analizy organoleptycznej obiektu. Występowanie pomyłek w postaci złych podłączeń okablowania zdarza się najlepszym i jest rzeczą ludzką dlatego nie należy się tym przejmować a jedynie wyciągać wnioski i uczyć się na tych błędach.

Model grupy funkcyjnej

Na potrzeby nauki skupimy się jednak na obsłudze przy pomocy wbudowanego panelu operatorskiego. Jak już się dowiedzieliśmy są dwa modele wprowadzania parametrów: według grupy funkcyjnej lub numeru parametru. Dla modelu wprowadzania według grupy funkcyjnej, znaczenie poszczególnych grup reprezentowane jest następująco:Zastosowanie podziału na grupy funkcyjne może ułatwić zapamiętanie adresów poszczególnych parametrów w porównaniu do modelu numeru parametru.

Parametry przemiennika częstotliwości

Producent zaimplementował w urządzeniu wiele przydatnych opcji dlatego teraz bardziej szczegółowo zajmiemy się samymi parametrami pracy przemiennika, ich znaczeniem, zakresami stosowania, sposobami wprowadzania i wykorzystania podczas konfigurowania i docelowej pracy urządzenia.

Pierwszym z nich jest funkcja dotycząca kontroli zapisu parametrów. W sytuacji, gdy chcemy aby nieużywane lub odpowiednio ustawione parametry nie zostały przez przypadek zmienione, możemy zawęzić wyświetlanie wyłącznie do parametrów “trybu prostego” zawierającego 16 podstawowych parametrów. Ustawienia tej opcji znajdziemy pod parametrem P.E440 (Pr.160). Możemy też użyć parametru P.E400 (Pr.77) zarządzającego kontrolą zapisu zmienionych parametrów:

Należy jednak pamiętać, że od każdej reguły są wyjątki. Nie inaczej jest w tym przypadku. Istnieje grupa parametrów, które mogą być zapisywane mimo wyłączonego zapisu parametrów, dlatego warto zapoznać się z nimi:

Ciekawa opcja zabezpieczająca przed zmianą kierunku obrotów kryje się pod parametrem P.D020 (Pr.78) . Zastanawiasz się pewnie, czemu ta opcja miałaby być ciekawa? Otóż wyobraź sobie sytuację, że nasz falownik napędza zespół pompowy lub silnik z wiatrakiem:

W takich przypadkach dodatkowe zabezpieczenia dotyczące kierunku obrotów silnika napędzającego są niezmiernie ważne i pewnie nie raz ratowały przed nieumyślnym uszkodzeniem sprzętu.

Przypomnijmy jeszcze jeden parametr – resetowanie parametrów do wartości domyślnych. Producent udostępnia dwie drogi wykonania tej czynności: zresetowanie jednego parametru (Pr.CLR) i wszystkich jednocześnie (ALL.CL). Wystarczy w interesującym nas parametrze zmienić wartość na 1 i zatwierdzić. Należy jednak pamiętać, że urządzenie nie przechowuje kopii zapasowych ustawień, dlatego ich przywrócenie nie będzie możliwe. Do zapisania kopii ustawień można posłużyć się odpowiednim, zewnętrznym panelem operatorskim (np. FR-LU08), programem “FR Configurator2” lub pamięcią USB.

Parametry trybów pracy przemienników częstotliwości

Poprzednio wspominaliśmy, że do sterowania przemiennikiem potrzebne są dwa sygnały poleceń: uruchomienia i częstotliwości. W zależności od pochodzenia tych poleceń (wbudowany panel operatorski, urządzenia zewnętrzne) dobierany był jeden dostępnych trybów pracy: manualny (PU), zewnętrzny (EXT), kombinowany czy sieciowy. Przełączanie między trybami umożliwiał przycisk PU/EXT. Lecz czasami może zachodzić konieczność ustawienia na stałe wybranego trybu pracy w celu zabezpieczenia przed niepowołaną zmianą. Z pomocą przyjdzie parametr wyboru trybu obsługi – P.D000 (Pr.79). Pozwala on na zdefiniowanie (zablokowanie) danego trybu pracy:

Takie ustawienie zapewnia, że falownik po każdym uruchomieniu przejdzie automatycznie w zadany tryb pracy.

Jak zostało pokazane dla zewnętrznego trybu pracy, sterowanie prędkością może przebiegać za pomocą wejść cyfrowych dzięki przełącznikom. Wysterowanie danego przełącznika powoduje ustawienie polecenia częstotliwości zgodnie ze zdefiniowanym poziomem w odpowiednim parametrze:  duża prędkość – P.D301 (Pr.4),  średnia prędkość -P.D302 (Pr.5), i mała prędkość – P.D303 (Pr.6). Domyślnie te parametry mają wartości odpowiednio 60 Hz, 30 Hz i 10 Hz. Jeśli jednocześnie zostały wysterowanie dwa lub trzy przełączniki, to priorytet ma częstotliwość odpowiadająca sygnałowi niższej prędkości. Lecz jak zwykle tak i tu są pewne wyjątki. Z tym, że producent przewidział taką sytuację i przekuł w nowe możliwości. Parametry P.D304 – P.D307 (Pr.24 – Pr27) umożliwiają zdefiniowanie nowych czterech poziomów prędkości w zależności od wzajemnego, mieszanego położenia przełączników. Domyślnie parametry te mają wartość “9999” co oznacza, że nie są wykorzystywane. Dodanie sygnału REX zwiększa możliwość ustawienia do 15 poziomów prędkości. Sygnał ten doprowadzamy do nieużywanego zacisku i przypisujemy odpowiadającą funkcję.

Wejście napięciowe

Wartość częstotliwości wyjściowej może być ustalana także za pomocą analogowego wejścia napięciowego, do którego podłączony jest np. potencjometr. Dostępne są dwa zakresy napięcia wejściowego: 0-5 V i 0-10 V DC. Częstotliwość wyjściowa jest proporcjonalna do wejściowej, zatem mamy do czynienia z charakterystyką liniową np.: 0 V -> 0 Hz, 5 V – 60 Hz. Dzięki odpowiednim parametrom możemy jednak modyfikować tą charakterystykę. Parametry te zostały zebrane w tabeli widocznej poniżej (po lewej). Jeśli chcesz zobaczyć ich wpływ na charakterystykę w sposób wizualny zwróć uwagę na krótką symulację poniżej (pośrodku). Dla wejść analogowych prądowych przypisana jest inna grupa parametrów zebranych w tabeli poniżej (po prawej):

Takie modyfikacje parametrów pozwalają dopasować charakterystykę sygnału wejściowego do charakterystyki urządzenia zewnętrznego lub wprowadzić np. pożądaną strefę nieczułości na pokrętle potencjometru.

Parametry dotyczące optymalnego sterowania silnikami

A teraz przejdźmy do samych silników będących obiektem sterowania. Każdy z nich posiada z góry założone, optymalne warunki pracy zwane znamionowymi. Dane opisujące te warunki możemy odczytać wprost z tabliczki znamionowej umieszczonej na silniku. Należy je wprowadzić do przemiennika aby zapewnić działanie silnika w optymalnych dla niego warunkach. Wśród parametrów na tabliczce znajdziemy częstotliwość, napięcie i prąd znamionowy. Ich wartości należy wprowadzić do parametrów: częstotliwość bazowa – P.G001 (Pr.3) i napięcie częstotliwości bazowej – P.G002 (Pr.19) oraz elektroniczny przekaźnik termiczny O/L (zabezpieczenie przed przegrzaniem) – P.H000 (Pr.9).

Pewne zastosowania silników stwarzają konieczność zdefiniowania minimalnej i maksymalnej prędkości obrotowej. W tym celu należy odpowiedni ustawić parametry częstotliwości minimalnej – P.H400 (Pr.1) i maksymalnej – P.H401 (Pr.2). Domyślnie jednak nie można definiować częstotliwości maksymalnej powyżej 120 Hz. Aby zezwolić na wyższe częstotliwości wyjściowe należy w parametrze częstotliwości maksymalnej przy dużych obrotach – P.H402 (Pr.18) ustawić pożądaną wartość częstotliwości maksymalnej. Dopuszczalne są wartości do 590 Hz.

Parametry czasu przyśpieszania i hamowania silnika zostały przedstawione w poprzedniej części lecz związany jest z nimi jeszcze jeden parametr, częstotliwości odniesienia przyśpieszania i hamowania. Wartości zapisane w parametrach przyśpieszania/hamowania określają czas przyśpieszenia/hamowania od 0 właśnie do częstotliwości odniesienia. Przy stałych czasach przyśpieszania/hamowania i stałym punkcie częstotliwości zadanej zmniejszanie wartości tego parametru spowoduje wydłużenie czasu przyśpieszania/hamowania.

Parametr wzorca obciążenia i zwiększenia momentu

Dla silników zasilających pompy lub wentylatory zastosowanie może znaleźć parametr wzorca obciążenia P.G003 (Pr.14). Według producenta dla tych zastosowań ustawienie parametru obciążenia ze zmiennym momentem pozwala na zaoszczędzenie około 3-5% energii. Zmiana wzorca obciążenia umożliwia dostosowanie charakterystyki przemiennika do charakterystyki obiektu.

Podobnie działa parametr zwiększenia momentu P.G000 (Pr.0). Pozwala na skompensowanie napięcia wyjściowego w stosunku do częstotliwości, tak aby zniwelować spadek momentu rozruchowego. Niezrozumiałe? W uproszczeniu chodzi o to, aby dla małych częstotliwości “przełamać” obciążenie początkowe napędu, uniemożliwiające rozruch przy jednoczesnym wyeliminowaniu ewentualnych błędów zgłaszanych przez falownik.

Przenoszenie dużych obciążeń przez napęd może spowodować przetężenie lub wyzwolenie (stan, w którym wyjścia są odłączone wskutek wykrycia usterek) przetwornicy, a w konsekwencji doprowadzić do utyku (zatrzymania obrotów silnika z powodu niewłaściwie dopasowanego momentu obrotowego wymaganego do przeniesienia danego obciążenia). Zabezpieczyć się przed taką sytuacją można ustawiając w parametrze ochrony przed utykiem P.H500 (Pr.22) właściwą wartość prądu. Po przekroczeniu tej wartości falownik automatycznie zmieni częstotliwość wyjściową przetwornicy w celu zredukowania prądu wyjściowego. W przypadku zbyt niskiej wartości parametru i wystąpienia utyku, na wyświetlaczu pokaże się błąd “OL”. Dla zbyt wysokiej może dojść do przetężenia i wyświetlenia błędu “E.0C1”.

Funkcja PLC przemienników częstotliwości

Na koniec chciałbym przedstawić mały smaczek. Przetwornice przemienników częstotliwości z serii FR-A800 udostępniają funkcję PLC. Z pewnością zakres stosowalności tej funkcji nie jest może tak szeroki jak konwencjonalnych sterowników PLC, lecz sterowanie niedużym obiektem można przeprowadzić za pomocą samej przetwornicy. Moduł oprogramowania “FR Configurator2” pod nazwą “Developer”  umożliwia tworzenie prostych, sekwencyjnych programów sterujących. Wgranie programu do przemiennika odbywa się za pomocą interfejsu USB. Przykładowo przetwornica odbierając sygnały z czujników, steruje silnikiem, robotem przenośnika i urządzeniem wypychającym zgodnie z programem użytkownika.

Aby skorzystać z funkcji PLC należy ustawić wartość “2” w parametrze wyboru działania funkcji PLC P.A800 (Pr.414). Sygnał uruchomienia danej sekwencji (sygnał SQ) można podłączyć do zacisku RES na listwie zaciskowej a następnie za pomocą parametru wyboru funkcji zacisku RES P.T711 (Pr.189) ustawić wartość “50”. Czujniki i urządzenia wykonawcze podłączamy do zacisków wejść/wyjść obwodów sterowania.

 

Artykuł powstał we współpracy z iAutomatyka.pl