Pierwsze w historii darmowe szkolenie z robotów przemysłowych dostępne online

darmowe szkolenie

Po raz pierwszy w historii Internetu Mitsubishi Electric udostępnia wszystkim automatykom i robotykom darmowe szkolenie poświęcone programowaniu robotów przemysłowych. Wystarczy poświęcić godzinę i zapoznać się z wszystkimi 16 odcinkami, aby móc we własnym zakresie stworzyć dowolną aplikację. Wszystkie odcinki dostępne są na naszym kanale YouTube, ale też można je pobrać z naszej strony internetowej w panelu MyMitsubishi.

Spis filmów szkoleniowych:

Lekcja 1.1. – Założenie projektu

Zagadnienia poruszane w tym odcinku: poprawne założenie i skonfigurowanie projektu, ustawienia dla robotów typu D i Q, przykłady konfiguracji połączenia poprzez USB i Ethernet, poprawny odczyt nazwy robota.

Zagadnienia poruszane w tym odcinku: połączenie online z robotem, przegląd elementów drzewka projektu programu RT Toolbox2, backup i restore danych

Zagadnienia poruszane w tym odcinku: podstawowe układy współrzędnych robotów, tryby sterowania ręcznego (Joint, XYZ, Tool, 3-axis XYZ, Cylinder, Work), sterowanie zdalne robotem z komputera

Zagadnienia poruszane w tym odcinku: parametr Weight and Size (Masa i Wymiary) z grupy podstawowych parametrów, przykładowe ustawiania dla narzędzia i przenoszonego elementu, idea określania wymiarów oraz położenia środka ciężkości

Zagadnienia poruszane w tym odcinku: parametr Tool (Punkt roboczy narzędzia) z grupy podstawowych parametrów, idea określania punktu roboczego narzędzia, przykładowe ustawiania, różnice w sterowaniu dla różnych punktów Tool

Zagadnienia poruszane w tym odcinku: procedura Tool automatic calculation (Automatyczne wyliczanie punktu roboczego narzędzia), test precyzji ustawień

Zagadnienia poruszane w tym odcinku: parametr Collision Detection (Detekcja kolizji) z grupy podstawowych parametrów bezpieczeństwa, idea bezczujnikowego wykrywania kolizji i dostępne ustawienia, test przyjętych wartości, restart robota typu D oraz Q

Zagadnienia poruszane w tym odcinku: parametr Free Plane Limit (Płaszczyzna bezpieczeństwa) z grupy odstawowych parametrów bezpieczeństwa, definicja płaszczyzn, dostępne ustawienia, test działania płaszczyzny

Lekcja 3.6 Parametr User Defined Area

Zagadnienia poruszane w tym odcinku: parametr User Defined Area (Strefy użytkownika) z grupy podstawowych parametrów bezpieczeństwa, definicja strefy (prostopadłościanu), dostępne ustawienia, test działania strefy

Zagadnienia poruszane w tym odcinku: założenie nowego programu, przegląd edytora programu, opcja kolorowania składni, wprowadzenie do pomocy programu

Zagadnienia poruszane w tym odcinku:zapis pozycji do edytora programu, idea sterowania robotem poprzez Teaching Box, przyciski dead man, aktywujący i włączenia serwo, okna ustawień prędkości, trybu sterowania i Tool, opcja automatycznego wyrównania narzędzia (Aligning), okno sterujące JOG i HAND, mikro-ruchy: precyzyjny tryb sterowania, ogólne wskazówki do sterowania i dojazdów robotem

Zagadnienia poruszane w tym odcinku: pierwszy program Pick and Place (Pobierz i Odłóż), składnia języka programowania, szybkie włączenie Pomocy dla użytej komendy/funkcji, komendy ruchu i prędkości, prawidłowe sekwencje pobierania i odkładania elementu, idea offsetu, idea precyzyjnego pozycjonowania robota

 

Zagadnienia poruszane w tym odcinku: debugowanie w trybie ręcznym, uruchomienie opcji w Teaching Box’ie, przegląd narzędzi do debugowania, przykład poprawy punktu (nadpisanie)

Zagadnienia poruszane w tym odcinku: debugowanie w trybie automatycznym, uruchomienie opcji w programie RT Toolbox2, przegląd narzędzi do debugowania, przykłady poprawek kodu i punktów, zapisanie zmian w trybie debug.

Lekcja 4.6 – Program zaawansowany

Zagadnienia poruszane w tym odcinku: przykład użycia zaawansowanych opcji i komend, tablica zmiennych pozycyjnych, pętle FOR, programowa modyfikacja pozycji

Zagadnienia poruszane w tym odcinku: włączenie programu w trybie automatycznym, sterowanie zdalne z programu RT Toolbox2, sterowanie zdalne z Teaching Box’a, sterowanie bezpośrednio z panelu kontrolera