Ulga na robotyzację stwarza realną szansę na zmniejszenie kosztów robotyzacji. W tym programie państwo nie partycypuje w zakupie urządzeń. Koszty inwestycji ponosi przedsiębiorca, natomiast państwo zachęca go do wydania pieniędzy na robotyzację, rezygnując z części zobowiązań podatkowych. Przyjęte zasady umożliwiają skorzystanie z programu licznej grupie beneficjentów. W uldze na robotyzację przewidziano limit odliczenia w wysokości 50% kosztów poniesionych na robotyzację.

Te 50% można odliczyć dwukrotnie: najpierw jako koszt uzyskania przychodów, a następnie – w ramach ulgi – jako pomniejszenie podstawy opodatkowania.

Na efektywność ulgi (wartość odliczenia w danym roku podatkowym) może wpływać sposób ujęcia kosztów podatkowych, tj. czy dany wydatek będzie potrącany (zaliczony do kosztów uzyskania przychodów) w momencie poniesienia, czy w ramach (podatkowych) odpisów amortyzacyjnych.

Z programu mogą skorzystać także przedsiębiorcy, którzy wybiorą leasing robotów. Jest jednak jeden warunek: po zakończeniu okresu leasingu prawa własności muszą być przeniesione na przedsiębiorcę. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, ulga uzyskana z tytułu zakupu robotów podlega zwrotowi w całości. Trzeba to brać pod uwagę, uzgadniając warunki umowy z funduszem leasingowym. W przypadku kredytowania zakupu należy także rozważyć różne scenariusze związane z przeniesieniem własności. Jeśli kredyt zostanie wypowiedziany przez bank, a roboty zajęte na poczet długu, wówczas może powstać obowiązek zwrotu ulgi.

Nie można zastosować ulgi w przypadku nabycia robota obsługującego maszynę CNC wraz z nią, w przypadku wynajmu robota oraz wtedy, gdy linia produkcyjna wyposażona w roboty została odsprzedana.

Ulga na robotyzację – porady ekspertów Deloitte (Partnera poradnika)

Polskie przepisy podatkowe są dość złożone, dlatego konsekwencje skorzystania z ulgi, zwłaszcza długoterminowe, powinny być skonsultowane z ekspertami, np. księgowymi znającymi sytuację przedsiębiorstwa i jego plany rozwojowe. Doradzanie w takich przypadkach oraz pomoc w opracowaniu zgodnej z aktualnymi przepisami strategii rozwoju to domena firmy Deloitte, we współpracy z którą stworzyliśmy nasz poradnik. Poważniejsze wątpliwości mogą być omawiane z urzędami skarbowymi, a najlepszą formą jest uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Sprawdź w naszym poradniku, w jaki sposób możesz obliczyć wysokość ulgi na robotyzację i przewidywane zmniejszenie kosztów robotyzacji: https://news.mpl.pl/robotyzacja/ulga-podatkowa