Ulga na robotyzację ma zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w robotyzację produkcji. Ustawodawca uznał, że odpowiednią formą zachęty i pomocy będzie wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw, które nie tylko deklarują chęć robotyzacji, ale faktycznie w nią inwestują. Zdecydowano więc, że pomoc w postaci ulgi finansowej będzie udzielana po dokonaniu zakupów i wdrożeniu robotów na linii produkcyjnej.

Jako formę wsparcia wybrano ulgę podatkową na robotyzację. Na realizację programu w ciągu 5 lat przeznaczono 1 mld zł.

Założenia ulgi na robotyzację

Podatnicy PIT i CIT, którzy skorzystają z ulgi, mogą uzyskać zwolnienie z części należnego podatku, wydając pieniądze na zakup robotów przemysłowych, osprzętu do nich oraz usług związanych z montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników. Podatek zmniejsza się w ten sposób, że sumę inwestycji (tzw. kosztów kwalifikowanych) odlicza się od podstawy opodatkowania. Metoda ta jest stosunkowo przejrzysta, a wpływ odliczenia na wynik finansowy można łatwo przewidzieć i dokładnie obliczyć. Szacuje się, że można w ten sposób zaoszczędzić około 10% kosztów.

Wydatki na zrobotyzowane stanowiska w ciągu produkcyjnym można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a ulga na robotyzację nie ogranicza tej możliwości. Dlatego z punktu widzenia przedsiębiorstwa zakup robotów przemysłowych przynosi korzyść dwukrotnie. Po pierwsze, można go odliczyć od dochodu (jak każdą inną inwestycję w środki produkcji). Stosuje się tutaj wszystkie zwykłe zasady, tzn. dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Po drugie, kwotę wydaną na robotyzację odlicza się od podstawy opodatkowania.

Cel ulgi na robotyzację

Szacuje się, że do 2030 roku zatrudnienie przy produkcji powinno wzrosnąć o około 2 mln osób. Osiągnięcie takiego poziomu zatrudnienia może się okazać niemożliwe, między innymi ze względu na ograniczenia demograficzne. Dlatego Państwo wspiera rozwiązania umożliwiające utrzymanie szybkiego wzrostu gospodarczego przy umiarkowanym wzroście zatrudnienia.

Cel wprowadzenia ulgi zostanie osiągnięty, jeśli przedsiębiorcy zdecydują się zainwestować w robotyzację i zrobią to w taki sposób, żeby odnieść wymierne korzyści: obniżyć koszty produkcji, poprawić niezawodność, stworzyć podstawy nowoczesnego, elastycznego sposobu produkcji. Ulga ma przede wszystkim zachęcić do zrobienia pierwszego kroku na drodze do jak najpełniejszej robotyzacji przedsiębiorstw.

Zwiększenie liczby robotów powinno poprawić konkurencyjność polskich przedsiębiorców na globalnym rynku. Pożądany jest wzrost liczby robotów przemysłowych z dzisiejszych 17 tys. do około 30 tys. jednostek. Dzięki automatyzacji i robotyzacji produkcji powstaną także nowe miejsca pracy związane z utrzymaniem ruchu, programowaniem i dostosowywaniem tradycyjnych metod wytwarzania do nowych możliwości.

Kompletny poradnik dla podatników, którzy chcą ograniczyć swoje koszty związane z robotyzacją, można pobrać TUTAJ.