Seminaria techniczne dla branży automotive

Tematyka:

Wstęp do monitoringu zużycia energii elektrycznej.
• Znaczenie oszczędzania energii w Przemyśle Motoryzacyjnym (aspekty bezpośrednie i pośrednie).
• Kryteria, metodyka oraz etapy wdrażania systemów energooszczędnych (Metodyka PDCA, Kryterium zaawansowania projektu, etapy wdrażania projektu).
• Koncepcja optymalizacji zużycia energii w oparciu o wybrane kryterium weryfikacyjne (OEE, Porównanie bliźniaczych systemów).

Odpowiedzi ME na potrzeby monitorowania energii oraz pozostałych mediów.
• Gotowy zestaw rozwiązań pod opomiarowanie punktów zużycia energii.
• Moduły MES Interface, jako rozwiązanie wspierające proces zbierania danych pomiarowych.
• Propozycja systemów służących do analizy pomiarów zużycia energii.
• Zestaw gotowych interfejsów w MAPS 4.0 podmonitorowanie i wizualizację.
• Energooszczędne układ napędowe w aplikacjach wentylacji i odpylania.
• Prezentacja przykładowej referencji w oparciu o wdrożenie energooszczędności z przemysłu.

Wstęp do kontroli i weryfikacji procesu montażu:
• Monitorowanie i raportowanie pracy manualnej w zakładzie.
• iQ Monozukuri jako zintegrowany system kontroli przykręcania detali – pokaz konfiguracji i działania.

Traceability w praktyce w zakładzie produkcyjnym:
• Monitorowanie produkcji na każdym etapie montażu i sposób realizacji tego procesu.
• Fabryka silników serwo – zero wadliwych produktów.

Maszyny inspekcyjne:
• Serwonapęd jako element systemów w maszynach kontroli jakości.
• Praktyczny przykład wykorzystania układów serwonapędowych w maszynach testowych.

• „Zintegrowana Automatyzacja” – połączenie Robotów ME serii FR z platformą PLC iQ-R.
• Rozwiązania bezpieczeństwa w Robotach Mitsubishi Electric serii FR.
• LUU (Linear Units Unimotion) w aplikacjach manipulatorów – zestawienie sprzętowe typowych manipulatorów kartezjańskich.
• Dedykowane rozwiązania ME pod system sterowania dla robotów oraz manipulatorów własnej konstrukcji.
• Systemy wizyjne w robotach oraz manipulatorach własnej konstrukcji.
• Cooperative Operation System pomiędzy kontrolerem Motion (CPU) a standardowymi Robotami Mitsubishi Electric.
• Omówienie przykładowej aplikacji zrobotyzowanej.


• Korzyści i zagrożenia ze stosowania Internetu Rzeczy (IoT) w przemyśle.
• Jak zacząć wdrażanie Przemysłu 4.0 od zaraz?
• eF@ctory – integracja Factory Automation z IT, czyli IoT na produkcji.
• Platforma iQ-R dla zadań rewolucji Przemysłu 4.0.
• Przegląd rozwiązań eF@ctory z Mitsubishi Electric.
• Prewencyjne i przewidujące utrzymanie ruchu czyli produkcja nowej generacji.
• Integracja technologii na przykładzie nowego sterownika bezpieczeństwa iQ-R z funkcjami safety dla serwowzmacniaczy MR-J4.
• Jak wdrożyć prewencyjne utrzymanie ruchu w maszynach wyposażonych w układy serwonapędowe?

• Interfejs użytkownika kontrolerów 8 generacji/ oprogramowanie dla utrzymania ruchu – siła unifikacji!
• Linia produkcyjna ze stacjami obróbczymi przy wykorzystaniu kontrolera C80 zintegrowanej platformy iQ-R.
• e-F@ctory w parkach maszynowych CNC – realizacja industry 4.0 w Japońskim wydaniu.
• Kontroler robota oraz kontroler CNC na zintegrowanej platformie iQ-R – wymiana danych z całej linii.
• Funkcje bezpieczeństwa robota dla współpracy Robot-CNCoperator.
• Prezentacja przykładowej referencji w oparciu o wdrożenie linii produkcyjnej ze stacjami obróbczymi.


Terminarz:

Balice
ul. Krakowska 48
Wrocław
ul. Klecińska 123
Złotniki. K Poznania
ul. Krzemowa 1
Warszawa
Łopuszańska 38C
Monitoring, wizualizacja i oszczędzanie energii w zakładzie produkcyjnym.     15.02.2019
Systemy montażu i kontroli jakości.
Roboty i manipulatory. 22.02.2019
Systemy sterowania oraz technika serwonapędowa w ujęciu IoT. 08.03.2019 22.03.2019
Industry 4.0 w systemach sterowania maszyn obróbczych oraz robotach. 15.03.2019

Rejestracja:

Zgłoszenie udziału w seminarium oznacza zawarcie umowy rezerwacyjnej pomiędzy Mitsubishi Electric Europe B.V. Oddział w Polsce a firmą, której dane zostały wprowadzone do zgłoszenia. Udział w seminarium jest bezpłatny. Wprowadzone dane osobowe będą przetwarzane w zakresie opisanym w naszej informacji [link]. Prosimy o zapoznanie się z tą informacją. Jeżeli wprowadzone zostały dane innej osoby (np. pracodawcy) prosimy o przekazanie podanej informacji także tej osobie. Wysłanie zgłoszenia oznacza potwierdzenie, że:
– jesteś upoważniony do reprezentowania wskazanej firmy w powyższym zakresie;
– zapoznałeś się z informacją o zakresie przetwarzania danych osobowych;
– przekazałeś tę informację innej osobie, której dane wprowadziłeś.