Automatyzacja w Japonii

 

Obecnie 1,64 miliona robotów przemysłowych pracuje niemal w każdym zakątku świata. I chociaż pierwsze tego typu urządzenie powstało w Stanach Zjednoczonych, to dynamiczny rozwój tej branży zawdzięczamy japońskim producentom. Również współcześnie Japonia wyznacza trendy w automatyzacji i robotyzacji.

 
icon

Brak rąk do pracy spowodowany restrykcyjną polityką imigracyjną wymusza zastępowanie pracowników maszynami

icon

Położenie geograficzne – przestrzeń, którą można wykorzystać do budowania fabryk jest ograniczona, ponieważ znaczną część powierzchni wysp japońskich zajmują góry

icon

Japońskie dążenie do doskonałości

Automatyzacja w Japonii jest bardzo rozwinięta. Kraj Kwitnącej Wiśni w zakresie nowych technologii należy do światowej czołówki. Wskaźnik gęstości robotyzacji wyrażany liczbą robotów przemysłowych na 10 000 osób zatrudnionych w przemyśle wynosił w 2019 roku 364. Japonia ustępuje w tej konkurencji jedynie Korei Południowej, która osiągnęła imponujący wynik 855 robotów na 10 tys. pracowników. Jednak to właśnie w Japonii powstają oryginalne rozwiązania, które szybko wchodzą do kanonu dobrych praktyk projektowania na całym świecie.

 

Ograniczenia stwarzają szanse

Japoński model automatyzacji i robotyzacji ma swoją specyfikę wynikającą z uwarunkowań geograficznych, kulturowych i politycznych. Nacisk na szybką robotyzację wynika po części z restrykcyjnej polityki imigracyjnej, która sprawia, że napływ pracowników zza granicy jest w zasadzie symboliczny. Brak rąk do pracy wymusza zastępowanie pracowników maszynami.

Drugi, istotny czynnik to geografia. Wielką część powierzchni wysp japońskich zajmują góry, co ogranicza przestrzeń, którą można wykorzystać pod budowę fabryk. W rezultacie Japończycy starają się minimalizować powierzchnię zajmowaną przez linie produkcyjne. Japońską specjalnością są również wielopiętrowe hale fabryczne. Początkowo wznoszono budynki dwukondygnacyjne, dzisiaj często powstają hale 4–5 kondygnacyjne. Na parterze instaluje się najcięższe maszyny: obrabiarki CNC, wtryskarki itp. Linie montażowe zajmują wyższe kondygnacje.

Trzeci, niezwykle istotny czynnik to japońskie dążenie do doskonałości. Najwyższa możliwa jakość produktów, konsekwentne usuwanie niedoskonałości, likwidowanie przyczyn strat nie bez przyczyny są kojarzone z metodologiami organizacji pracy noszącymi japońskie nazwy, na przykład Kaizen czy Andon.

Automatyzacja w Japonii – struktury składające się z robotów

Japońskie fabryki, w tym zakłady należące do Mitsubishi Electric, sukcesywnie modernizują linie produkcyjne, zastępując tradycyjne automaty nowoczesnymi rozwiązaniami wykorzystującymi roboty. Klasyczne zautomatyzowane linie produkcyjne mają wiele wad: zajmują dużą powierzchnię, mają ograniczone możliwości wytwarzania kilku wersji produktów, występują w nich wąskie gardła: zacięcia w jednym automacie powodują zatrzymanie całej linii. Przezbrajanie linii jest czasochłonne, a kontrola jakości wykonywana jako osobny proces podnosi koszty operacyjne.

Miejsce linii zajmują zrobotyzowane gniazda łączące zalety: montażu na linii automatycznej, wykorzystania robotów oraz bardzo dużą elastyczność montażu ręcznego, jakość, produktywność i elastyczność. Możliwości zwiększa zastosowanie rozwiązań e-F@ctory: monitorowanie stanu maszyn, gromadzenie danych opisujących proces produkcji każdego pojedynczego wyrobu, kontrolowanie zużycia energii elektrycznej.

W gniazdach ludzie współpracują z robotami, a jeden robot wykonuje wiele czynności. To istotna różnica w stosunku do firm europejskich, w których z reguły jeden robot wykonuje jedną czynność. Robot zamontowany pośrodku gniazda może wykonywać wiele operacji na kilku stanowiskach rozmieszczonych wokół niego. Wymaga to zamontowania na ramieniu robota rozbudowanego zestawu czujników, czasami systemu wizyjnego, zaworów układu pneumatycznego itp. Rośnie złożoność maszyny, ale bilans korzyści przemawia na rzecz takiego rozwiązania.

Coraz częściej wykorzystuje się systemy wizyjne wspomagające szybkie pozycjonowanie pobranych elementów podczas montażu i kontrolujące poprawność wyboru. Powszechnie wykorzystuje się czytniki kodów QR umożliwiające śledzenie produktów i kontrolę jakości.

Automatyzacja w Japonii
icon

Montaż na linii automatycznej

icon

Wykorzystanie robotów

icon

Bardzo duża elastyczność montażu ręcznego

icon

Wyższa jakość, produktywność i elastyczność

icon

Współpraca ludzi z robotami

icon

Możliwości zrobotyzowanych gniazd zwiększa zastosowanie rozwiązań e-Factory

icon

Użycie maszyn można dostosować do aktualnego zapotrzebowania

Optymalne rozwiązania

Zdarza się, że zamiast forsować rozwiązania w pełni zautomatyzowane, pozostaje się przy współpracy maszyn i ludzi. I tak podajniki wibracyjne, które trzeba przezbrajać i które zajmują dużo miejsca, można zastąpić ręcznym załadunkiem większych części.

Zrobotyzowane gniazda mogą rozpoznawać, jakie komponenty są ładowane i płynnie przestawiać produkcję na odpowiednią odmianę produktu. Stosuje się również pośrednie metody kontroli jakości, na przykład do sprawdzania poprawności montażu zatrzasków, sprężyn przez pomiar siły podczas montażu. Wykres może być rejestrowany dla każdego wytworzonego egzemplarza. Takie podejście umożliwia jednoczesne wykonywanie montażu i kontrola jakości.

Inna japońska specjalność to zwielokrotnione panele operatorskie umieszczone w różnych miejscach gniazda. Dzięki nim operator, bez względu na miejsce, w którym akurat się znajduje, zawsze ma dostęp do komunikatów i sterowania. Panel operatora, w odróżnieniu od standardów europejskich, prezentuje wiele informacji, ma bardzo duże możliwości interakcji z maszyną.

Zrobotyzowane gniazda nie dają wzrostu wydajności ani nie zmniejszają kosztów instalacji, ale zwiększają elastyczność, umożliwiają lepszą kontrolę jakości (praktycznie bez odrzutów). Użycie maszyn można dostosować do aktualnego zapotrzebowania.

Bardzo prawdopodobne kierunki rozwoju zrobotyzowanych linii montażowych to: adaptacyjność pozycjonowania i kontrola jakości, świadomość otoczenia (rozpoznawanie sytuacji wokół stanowiska), a w przyszłości także świadomość aplikacji.

Jak to się robi w Japonii: zobacz jak roboty Mitsubishi Electric składają konsole do gier!

  • Placeholder