Finansowanie
robotyzacji

 

Zwiększanie wydajności, redukcja kosztów i szybkie reagowanie na potrzeby klientów są niezbędne, aby zachować konkurencyjność w przemyśle. Współcześnie trudno to osiągnąć bez robotyzacji. Jednak dla małych i średnich przedsiębiorstw koszty inwestycji mogą być sporym wyzwaniem. Jak w takim razie sfinansować robotyzację?


 
 

Jednym z podmiotów oferujących pomoc w kwestii finansowania robotyzacji jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Została powołana, aby wspierać firmy w transformacji cyfrowej, m.in. właśnie w procesie automatyzacji. Z związku z tym FPPP oferuje obecnie 30 różnych instrumentów finansowych skupiających się na kilku obszarach: inwestycjach, dotacjach, pożyczkach i podatkach. Jednym z proponowanych narzędzi jest FPPP Nawigator Finansowy (przemyslprzyszlosci.gov.pl/nawigatorfinansowy). Pozwala on przedsiębiorcy na przeanalizowanie potrzeb firmy i wybranie odpowiedniego źródła finansowania. Po wyborze wielkości firmy oraz rodzaju wsparcia, którym przedsiębiorstwo jest zainteresowane, narzędzie proponuje możliwe sposoby na finansowanie robotyzacji.

 
icon

Ulga na robotyzację

icon

Ulga na finansowanie robotyzacji (jednorazowy odpis amortyzacyjny w wysokości do 100 tys. zł rocznie)

icon

Leasing operacyjny

icon

Regionalne programy wsparcia innowacji

icon

Pożyczki dla innowacyjnych firm

icon

Dotacje na roboty przemysłowe

 

Podsumowując, całkowity koszt inwestycji można podzielić na kilka składników i w miarę potrzeb oraz możliwości finansować je z różnych źródeł. W związku z tym przykładowe kategorie wydatków mogą obejmować: zakup urządzeń, zakup oprogramowania, dostosowanie budynków (nośność podłogi, zabezpieczenia, instalacja elektryczna), zatrudnienie i szkolenie pracowników obsługujących roboty.

CZYTAJ WIĘCEJ