Obniżenie kosztów eksploatacji,
większa wydajność i elastyczność dzięki automatyzacji

 

Technologiczna przewaga poprzez automatyzację. Tworzyć nowe ze starego. Pozostać konkurencyjnym na wiele lat w przyszłości! Działając według tych wytycznych, Barth Präzisionstechnik chce zapewnić rentowność swojej niemieckiej placówki. Dlatego stawia na systemy związane z robotyzacją firmy Mitsubishi Electric. Dzięki temu zyskała obniżenie kosztów eksploatacji oraz większą wydajność i elastyczność produkcji!


 
Obniżenie kosztów ekslopatacji

Wyzwanie: badać nowy blask starym maszynom.

Dwie tokarki CNC użytkowano już od 15 lat. Warto zauważyć, że do tej pory obsługiwał i nadzorował je ręcznie personel. W związku z tym jeden pracownik wkładał części do pierwszej maszyny, aby poddać je obróbce z jednej strony. Po zakończeniu tej operacji przedmiot musiał być ręcznie obracany, tak, aby poddać obróbce przez drugą maszynę przeciwległą stronę. Kolejną kwestią było zredukowanie czynności zależnych od personelu. Dlatego stworzyliśmy taki system, który umożliwi obsługę systemów automatyzacyjnych nawet pracownikom niewykwalifikowanym, bez wcześniejszego doświadczenia.

Rozwiązanie: wszystko z jednej ręki.

Wspólnie z WBT Automation, partnerem firmy Mitsubishi Electric, stworzyliśmy projekt automatyzacji od koncepcji po implementację systemu. W centrum nowo powstałego rozwiązania znajduje się 6-osiowy robot przegubowy firmy Mitsubishi Electric. W połączeniu z panelem operatorskim GOT2000 oraz z systemem sterowania opartym o platformę iQ stworzyliśmy nowoczesną i w pełni zautomatyzowaną instalację. Warto zauważyć, że HMI umożliwia sterowanie całym procesem automatyzacji. Wykorzystuje multi-touch, przypominający w obsłudze tablet. Dlatego przejrzyste i zrozumiałe symbole gwarantują, że stanowisko może być bezproblemowo obsługiwane. Nie będą mieli z tym problemu nawet pracownicy bez wiedzy z zakresu robotyki.
Podsumowując, cały ten system kontrolujemy poprzez sterownik PLC platformy iQ firmy Mitsubishi Electric. Ważnym aspektem jest to, że za jego pomocą sterujemy robota, koordynujemy obie osie liniowe i centra obróbki, a znakowarka laserowa zaopatrujemy w dane. Wszystkie ważne podzespoły automatyzacji są połączone w tej jednej wysoce skalowalnej platformie.

Efekt: przedsiębiorstwo, które nadąża za wyzwaniami przyszłości.

Reasumując, za pomocą systemów automatyki przemysłowej firmy Mitsubishi Electric stworzyliśmy nowoczesną i w pełni zautomatyzowaną instalację. Dzięki niej obniżyliśmy koszty eksploatacji oraz znacznie podnieśliśmy wydajność. Dlatego personel może być delegowany elastycznie. Podczas gdy wcześniej jeden pracownik był przez całą swoją zmianę zajęty obsługą dwóch maszyn, obecnie zajmuje mu to jedynie godzinę dziennie. W związku z tym, dzięki oszczędności czasu, pracownicy mogą pracować przy obsłudze innych maszyn.

Dzięki automatyzacji Barth Präzisionstechnik zredukowało swoje zapotrzebowanie na personel o ponad 80 procent, podczas gdy w tym samym czasie wydajność wzrosła o 16 procent. W ten sposób w pełni osiągnęliśmy cel, jakim było obniżenie kosztu końcowego produktu oraz pozostanie konkurencyjnym. Podsumowując, zwrot inwestycji oscyluje na poziomie 17 miesięcy. Carsten Fleischmann, inżynier sprzedaży, Mitsubishi Electric

Zobaczcie w pełni zautomatyzowaną instalację dla firmy Barth Präzisionstechnik


Polecamy