Roboty do kolaboracji i pracy
w dobie Przemysłu 4.0

 

Kiedy firma Lenord + Bauer – specjalista w zakresie czujników, szukała rozwiązania dla częstych zmian produktów i dużego zróżnicowania wielkości partii, jedynie firma Mitsubishi Electric była w stanie wskazać sposób na skuteczną aplikację. Wspólnie ustalono, że ekonomiczny standardowy model z systemem bezpieczeństwa MELFA SafePlus spełnia wszystkie wymagania. Zaproponowane rozwiązanie wykorzystywało roboty do kolaboracji i pracy w dobie Przemysłu 4.0.


 
Roboty do kolaboracji

Wyzwanie: elastyczna automatyzacja dla sprostania wysokim zamówieniom – roboty do kolaboracji.

Firma Lenord + Bauer wielokrotnie musiała sprostać wyzwaniu wykonania w krótkim czasie dużych zamówień. Często przekraczały one możliwości ręcznej siły roboczej. Zatem niezbędne do tego celu rozwiązanie robotyczne musiało być tak samo mobilne, elastyczne, precyzyjne i sprawne, jak ludzka praca. Koniecznością była także bezpieczna praca w pobliżu ludzi. Ze względu na prognozowany wzrost wydajności, wymagane było również zintegrowanie go z wewnętrznym systemem informatycznym.

Rozwiązanie: robot z ramieniem przegubowym typu RV-4FLM z MELFA SafePlus.

Sześcioosiowy robot ma udźwig 4 kg i osiąga dokładność pozycjonowania ± 20 μm. Kompletny system składa się z robota i kontrolera. Może być intuicyjnie zaprogramowany przez użytkownika w bardzo krótkim czasie za pomocą panelu uczącego. Tym samym dostosowany do zmiennych wielkości partii. System bezpieczeństwa SafePlus, wyposażony w skaner laserowy, spowalnia robota, podczas gdy zbliża się do niego człowiek. Całkowicie go zatrzymuje, gdy tylko człowiek lub jakikolwiek obiekt pojawi się w obszarze roboczym. Kompaktowy kontroler CR750-D sprawia, że stacja jest mała i mobilna. Dzięki bogatemu standardowemu wyposażeniu z interfejsami można ją zintegrować z systemami ERP, QA itp. bez dodatkowych nakładów.

Efekt: pokonywanie wąskich gardeł produkcyjnych i możliwość optymalizacji w przyszłości.

Robot od dwóch lat bezbłędnie wykonuje swoje zadanie, odciążając pracowników. Dzięki temu ludzie mogą wykonywać bardziej złożone zadania, na przykład przy montażu kabli. Wdrożone rozwiązanie sprawiło, że firma może przyjmować atrakcyjne zamówienia na dużą skalę. System jest elastyczny, wydajny, wysoce dostępny i optymalnie połączony w sieć. Dlatego można rozwijać dalsze opcje automatyzacji. Rozważane jest podłączenie robota do magazynu Kanban lub wykorzystanie w innych procesach produkcyjnych, takich jak choćby lutowanie.

Mitsubishi Electric wspierało nas i doradzało nam pod każdym względem, podczas gdy wkraczaliśmy do niezwykłego świata robotyki.Ulrich Marl, Head of Business Production, Lenord + Bauer