W przepisach wprowadzających ulgę na robotyzację pojawia się wiele definicji, z którymi warto się zapoznać. Niektóre z nich mogłyby być opacznie zrozumiane, gdyż zazwyczaj przypisujemy im inne, na ogół szersze znaczenia. Interpretacja przepisów musi być precyzyjna, dlatego przedstawiamy kilka najważniejszych definicji związanych z ulgą na robotyzację.

Robot przemysłowy

Robot przemysłowy to automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa, stacjonarna lub mobilna maszyna, wyposażona w co najmniej trzy stopnie swobody. Robot przemysłowy ma właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne nadające się do wykorzystania w przemyśle. Ponadto spełnia wszystkie wymienione poniżej warunki:

  • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
  • jest połączony z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
  • jest monitorowany za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
  • jest zintegrowany z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

Koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane to wydatki na cele wskazane w ustawie. Tylko one uprawniają do skorzystania z ulgi.

Amortyzacja

Niektóre składniki majątku przedsiębiorstwa – np. maszyny (w tym roboty) – zużywają się i starzeją, przez co ich wartość zmniejsza się z roku na rok. Odpis amortyzacyjny odzwierciedla tę utratę wartości na potrzeby obliczenia należnego podatku.

ROI

Celem każdej inwestycji jest osiągnięcie korzyści. Z reguły jest ono odroczone w czasie. Zwrot z inwestycji (ang. return on investment) to wskaźnik, który umożliwia ocenę efektywności inwestycji.

Beneficjent ulgi

Beneficjent ulgi to osoba prawna lub fizyczna, która w wyniku zastosowania ulgi osiąga korzyść w postaci pomniejszenia należnego podatku.

Wysokość odliczenia

Wysokość odliczenia to kwota będąca sumą wydatków kwalifikowanych, którą można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Maszyny, urządzenia oraz inne elementy funkcjonalnie związane z robotami przemysłowymi, służące zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy

Stanowiska tradycyjnych robotów przemysłowych powinny być zabezpieczone, ponieważ kolizja ruchomych elementów robota z człowiekiem może spowodować poważne obrażenia. W tej kategorii znajdują się wszelkiego rodzaju rozwiązania, które uniemożliwiają wejście człowieka w zasięg ramienia robota (osłony) albo powodują zatrzymanie robota (bariery laserowe, czujniki itp.).

Maszyny, urządzenia lub systemy służące do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych

Do tej kategorii należą m.in.: interfejsy sieciowe, urządzenia teleinformatyczne służące do komunikacji z robotem za pośrednictwem sieci komputerowej przewodowej albo bezprzewodowej. Znakomitym przykładem jest narzędzie Me2Robot Mitsubishi Electric – kompletne rozwiązanie do monitorowania stanu robotów i analizy ich wydajności, wykorzystujące przetwarzanie w warstwie brzegowej oraz gromadzące dane eksploatacyjne w chmurze. Więcej informacji o tym narzędziu można znaleźć na stronie: https://news.mpl.pl/me2robot-narzedzia-zdalnego-nadzoru-dla-fabryki-przyszlosci/

Chcesz zapoznać się z najważniejszymi definicjami związanymi z ulgą na robotyzację? Pobierz nasz poradnik: https://news.mpl.pl/robotyzacja/ulga-podatkowa/