Jak obliczyć
zwrot z inwestycji

 

ROI (z ang. Return On Investment) to wskaźnik zwrotu z inwestycji. Można dzięki niemu ocenić, czy działania, które planuje podjąć przedsiębiorstwo, będą opłacalne i w jakim okresie.

 
zwrot z inwestycji

ROI to wskaźnik finansowy, który jest często stosowany przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Porównuje zysk lub stratę z inwestycji w stosunku do jej kosztu. Można go wykorzystać do pomiaru rentowności inwestycji w akcje, przy podejmowaniu decyzji dotyczącej zakupu nowych urządzeń czy kupnie nieruchomości.

Mimo swojej oczywistości koncepcja ta istnieje dopiero od około 100 lat. Została stworzona przez Donaldsona Browna w 1914 roku. Brown pracował jako inżynier elektryk, późnej trafił do działu finansów. Szybko odnalazł się na tym stanowisku, a wkrótce opracował formułę monitorowania wyników biznesowych, zwaną dzisiaj ROI.

Z ROI warto skorzystać przed podjęciem decyzji o zakupie robotów. Z różnych danych wynika, że inwestycja w robotyzację zwraca się w ciągu maksymalnie 3 lat. Wskaźnik pozwoli ocenić opłacalność zakupu, bazując na konkretnych danych. ROI obliczamy dzieląc zysk netto (pomniejszony o koszty) przez koszt inwestycji, a na koniec mnożąc go przez 100%. Dalej sprawdzamy, czy wynik jest większy od przyjętej przez nas wartości granicznej. Przyjmując zysk w pewnym okresie, np. roku, łatwo też możemy dowiedzieć się, po jakim czasie inwestycja się zwróci (zyski przekroczą koszt inwestycji).

Przykład jak obliczyć zwrot z inwestycji


Firma kupuje roboty o wartości 250 tys. zł. W wyniku robotyzacji roczny zysk netto wzrósł o 100 tys. zł. Wskaźnik ROI będzie zatem wyglądał następująco:

100 000 zł / 250 000 zł x 100% = 40%

Oznacza to, że inwestycja zwróci się po 2,5 roku.
Liczby podane w przykładzie są proste, w rzeczywistych inwestycjach są one bardziej skomplikowane. Jeśli mamy do czynienia z dużo większymi kwotami lub z bardziej złożonymi liczbami, znacznie wygodniej jest skorzystać z naszego kalkulatora zwrotu z inwestycji.

Wskaźnik ROI jest zwykle wyrażany jako wartość procentowa. Im wyższy jest ROI, tym większa rentowność inwestycji. ROI ma jednak swoje wady. Aby oszacować opłacalność inwestycji, wprowadzone dane muszą być jak najbardziej precyzyjne.

zwrot z inwestycji