O kulturze budowania relacji, czyli po co nam wiedza o etykiecie?

renew

Kto z nas nie słyszał powiedzenia „biznes to relacje”? Myślę, że większość zgodzi się z tym stwierdzeniem. Można więc założyć, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak relacje są ważne w efektywnych działaniach biznesowych. Jak często jednak zastanawiamy się, czy budujemy je we właściwy sposób? Czy nasi pracownicy, podobnie jak my, postrzegają kulturę budowania relacji i co to w ogóle znaczy – „właściwy” sposób budowania relacji?

Rewolucja czy ewolucja?

renew

Przemysł 4.0, Industry 4.0, Internet Rzeczy – z takimi terminami spotykamy się w ostatnim czasie na co dzień. Właściwie w każdym miesiącu gdzieś na świecie odbywają się konferencje, na których prezentowane są założenia tzw. IV Rewolucji Przemysłowej, której właśnie jesteśmy świadkami.

Znaleźć zdrowe proporcje – work-life balance

renew

W ostatnich latach wiele mówi się o idei równowagi życia zawodowego. Ale czy określenie równowaga jest jedynym pojęciem, które opisuje, w jaki sposób zarządzamy naszą pracą i naszym życiem? Co, jeśli w ogóle nie są w równowadze? Kto odpowiada za moją równowagę – ja czy pracodawca?

Kultura organizacyjna, czyli serce organizacji

renew

Kultura organizacyjna, nazywana niekiedy autonomicznym systemem nerwowym organizacji, wpływa na wszystkie obszary życia firmy oraz jej otoczenia – począwszy od procesu rekrutacji nowych pracowników, przez osiągany poziom innowacyjności, po wyniki finansowe. Jako że to kultura organizacyjna stanowi w dzisiejszych czasach o przewadze konkurencyjnej danej firmy na rynku, warto zadać sobie trud odpowiedzi na pytanie, czym ona tak naprawdę jest oraz co stanowi o jej sile.

Przemysł 4.0 – jak wypłynąć na fali zmian?

renew

Czwarta rewolucja przemysłowa jest faktem: przedsiębiorcy sięgają po technologie jeszcze kilka lat temu uważane za ciekawostki, które „być może kiedyś odegrają pewną rolę”. To „kiedyś” jest dzisiaj, a rola nowoczesnych rozwiązań polega na gruntownej zmianie podejścia do organizacji produkcji, dystrybucji wyrobów, jakości i efektywności.

Finansowanie automatyzacji i robotyzacji

renew

Polska należy do państw o najniższym wskaźniku robotyzacji w Europie: na 10 tys. zatrudnionych pracowników przypada 14 robotów. W Czechach i Słowacji ten współczynnik oscyluje w granicach 50, w Niemczech sięga astronomicznej (dla nas) liczby 261. Japonia przekroczyła liczbę 339 robotów na 10 tys. pracowników, a Korea Południowa – 347. Skąd ten niechlubny rekord Polski?

Nieuchronna przyszłość automatyzacji w branży spożywczej

renew

Nie każdy producent żywności ma jednakowe możliwości w zakresie automatyzacji, głównie z powodu możliwości technologicznych. Mówimy o automatyzacji zarówno w przypadku lokalnych browarów i rodzinnych producentów żywności, jak i z poziomu największych w świecie zautomatyzowanych korporacji.

Kompetencje miękkie w pracy inżyniera

renew

Miękkie kompetencje, twarde umiejętności – albo odwrotnie.
O co w tym chodzi? Czy rozwijanie tych „miękkich” kompetencji powinno obchodzić twardo stąpającego po ziemi inżyniera?
Czy pracodawca zwróci uwagę na miękkie kompetencje człowieka, którego zatrudnił po to, żeby napisał bazę danych, zaprojektował drogę albo stację transformatorową średniego napięcia?

Rynek robotów kompaktowych w Polsce

renew

W zakresie liczby pracujących robotów Polska jest, jak na razie, niewielkim punktem. Mamy jeden z niższych w Europie wskaźników robotyzacji, a wielu polskich przedsiębiorców deklaruje sceptyczny stosunek do zakupu robotów. To niedobrze rokuje na przyszłość, bo odstając od średniej europejskiej, zwiększamy swoje zapóźnienie technologiczne.

Inżynier 4.0

renew

Czwarta rewolucja przemysłowa trwa i nikt nie może jej zatrzymać. Po raz kolejny do przemysłu trafiają technologie, które gruntownie zmieniają organizację produkcji, wpływają na jakość wyrobów i ekonomię przedsiębiorstw. Redefiniują miejsce inżyniera w firmie i na nowo określają zakres jego obowiązków i wymagane kompetencje.