Dokąd zmierza przemysł?

renew

Czwarta rewolucja przemysłowa wyznacza kierunek, w którym przez następne dziesięciolecia będą się rozwijały gospodarki państw wysoko rozwiniętych. Stan przemysłu, jakość produktów i koszty wytwarzania zdecydują o postępie lub stagnacji gospodarki, wartości PKB, a więc także o jakości życia, wysokości zarobków, poziomie ochrony zdrowia, edukacji, nauki. Obraz świata, w którym będziemy żyć za 10–20 lat, kształtują dzisiejsze technologie i decyzje podejmowane … Read More

Honor w biznesie

renew

Słowność, wierność danemu słowu, dobre wychowanie, okazywanie grzeczności i gościnności to zachowania najczęściej łączone z pojęciem honoru. Honor to postawa, dla której charakterystyczne jest połączenie silnego poczucia własnej wartości z wiarą w wyznawane zasady moralne, religijne lub społeczne. Naruszenie zasad honoru przez siebie lub innych odbierane bywa jako dyshonor lub hańba. Honor wiąże się z wywiązywaniem się z podjętych obowiązków, … Read More

Ochrona danych osobowych w miejscu pracy 

renew

25 maja bieżącego roku rozpoczęto stosowanie tzw. RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We.

Samuraj biznesu

renew

Globalizacja, wrogie przejęcia, gwałtowne zmiany realiów rynkowych, ostre współzawodnictwo, walka o dominację sprawiają, że wymagania względem liderów są coraz wyższe. We współczesnych czasach niełatwo jest być dobrym menedżerem czy odnoszącym same sukcesy właścicielem firmy.

Filozofia andon

renew

W języku japońskim andon oznacza zapaloną lampę. W fabryce jest to sygnalizator świetlny, którego zapalenie informuje o kłopotach na linii produkcyjnej. Tak w dwóch zdaniach można próbować wyjaśnić znaczenie terminu, który zrobił karierę w nowoczesnym przemyśle. Byłoby to jednak wyjaśnienie niepełne, pomijające istotę rewolucji, której częścią był i jest andon.

Robotyzacja – planowanie i zwrot z inwestycji

renew

Robotyzacja coraz częściej okazuje się najlepszą strategią rozwoju przedsiębiorstwa. Dzieje się tak, ponieważ w ostatnich latach radykalnie zmienił się stosunek całkowitych kosztów posiadania robotów do korzyści, które przynoszą. Producenci wprowadzają do oferty roboty przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw, których dotychczas najczęściej nie było stać na robotyzację. Większe urządzenia również tanieją.

Jak być skutecznym liderem?

renew
To pytanie zadaje sobie wielu menedżerów, ponieważ istnieje zasadnicza różnica między pełnieniem funkcji kierownika a byciem prawdziwym liderem rozumianym jako osoba, która wyznacza standardy zachowań, inspiruje i umiejętnie motywuje do działania swój zespół. Dobry lider to osoba, która swoją charyzmą i działaniami wpływa nie tylko na wytworzenie pożądanej atmosfery pracy w zespole czy firmie, ale przede wszystkim poprzez swoje działania ... Read More

Przemysł 4.0 – co to takiego?

renew
W ostatnich latach panuje moda na wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych umożliwiających zintegrowanie niemal każdej pojedynczej komórki produkcyjnej w jeden duży i spójny system, gdzie poszczególne stanowiska i urządzenia komunikują się między sobą za pomocą bezprzewodowych połączeń, przekazując sobie potrzebne dane i informacje o swoim stanie oraz poziomie eksploatacji. Tworzą one wówczas tak zwany Internet Rzeczy (Internet of Things). Występuje tu ... Read More

Rozwój przemysłu maszynowego

renew
Obserwując kondycję i rozwój sektora produkcji maszyn, można wyciągnąć interesujące wnioski na temat stanu innych gałęzi przemysłu, całej gospodarki, a także, w pewnym stopniu, poziomu uczelni technicznych, wykształcenia i kreatywności inżynierów. Dzieje się tak, ponieważ sektor maszynowy jest organicznie związany z pozostałymi branżami przemysłu. Wszyscy potrzebują maszyn, więc zmiany koniunktury błyskawicznie odbijają się na ich produkcji. Sektor maszynowy jest jednym ... Read More