Robotyzacja
w branży kosmetycznej

 

Polska branża kosmetyczna intensywnie się rozwija. Konkuruje z zachodnimi sąsiadami dzięki jakości produktów i zastosowaniu nowoczesnych technologii. Robotyzacja w branży kosmetycznej jest kluczem do przyśpieszenia produkcji. Pozwala na obniżenie jej kosztów, poprawę jakości i powtarzalności produktów. Umożliwia także szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku, dzięki większe elastyczności produkcji. Mitsubishi Electric oferuje szereg rozwiązań, które pomogą zoptymalizować produkcję w Twojej firmie.


 
 

Polska zajmuje 14. miejsce w zestawieniu największych importerów kosmetyków na świecie. Jesteśmy także krajem z największą liczbą start-upów z tej branży w Europie. Utrzymanie konkurencyjności na tak dynamicznie zmieniającym się rynku wymaga inwestycji w nowoczesne technologie. Ponieważ pozwalają one nie tylko zoptymalizować produkcję, ale także elastycznie reagować na nowe trendy i potrzeby konsumentów. Robotyzacja w branży kosmetycznej zapewnia również bezpieczeństwo i wysoką jakość produktów. Dzięki temu mamy możliwość wprowadzania szybkich zmian na liniach produkcyjnych. Jest to niezwykle ważne w branży kosmetycznej. Dlatego że w tym sektorze nawet niewielka wada produktu może zadecydować o wycofaniu całej serii. A w związku z tym, także ogromnych stratach finansowych.

 
 
Robotyzacja w branży kosmetycznej

Robotyzacja w branży kosmetycznej: systemy widzenia maszynowego i wiele innych

Systemy widzenia maszynowego od Mitsubishi Electric stanowią klucz do niezawodnej, spójnej i zautomatyzowanej kontroli najbardziej wymagających zadań produkcyjnych, nawet na liniach produkcyjnych o najwyższej szybkości. A w przypadku, gdy w systemie przedsiębiorstwa zostaną ściśle zintegrowane ze sterownikami wyższego rzędu, systemy widzenia maszynowego pozwalają na przechwytywanie i rejestrację złożonej informacji na temat produkcji, która jest niezbędna dla zapewnienia efektywnej identyfikowalności.

Sprawdź, co jeszcze możemy Ci zaoferować.

CZYTAJ WIĘCEJ

Polecamy