AGAMEDE
– rewolucja w badaniach biologicznych

 

AGAMEDE to rewolucja w badaniach biologicznych.Warto zauważyć, że może znacząco przyspieszyć diagnostykę w kierunku SARS-CoV-2. Może być stosowany także do odkrywania nowych leków, zindywidualizowanych terapii dla pacjentów onkologicznych, a nawet tworzenia składów kosmetyków.

 

AGAMEDE to rewolucja w badaniach biologicznych i diagnostyce w kierunku SARS-CoV-2. Warto zauważyć, że jego unikatowość nie jest związana z automatyzacją prac laboratoryjnych. Polega na integracji automatyki i systemu sztucznej inteligencji służącego do interpretacji danych za pomocą oprogramowania Gene Game firmy Labomatica. Dzięki takiemu połączeniu system stanowi „zamkniętą pętlę”. Zrobotyzowane urządzenia przygotowują eksperymenty, odczytują wyniki w ustalonym czasie i interpretują dane, aby przygotować kolejny cykl doświadczalny. Zadania operatora sprowadzone są do formułowania problemu badawczego i zaprojektowania układu doświadczalnego do jego testowania. Następnie  przygotowuje roztwory i nadzoruje poprawne działanie urządzeń. W rezultacie zadania systemu to wykonywanie 24 godziny na dobę doświadczeń i dostarczenie rozwiązania.

AGAMEDE A COVID-19

Prace nad AGAMEDE zaczęły się w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w 2015 roku. Warto zauważyć, że system powstawał początkowo na potrzeby projektu EPICELL. Sytuacja zmieniła się pod koniec marca – bezsprzecznie największym wyzwaniem stał się COVID-19. Ze względu na to, że Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk od początku swojego istnienia zajmuje się kwasami nukleinowymi RNA i DNA, miał wszelkie możliwości, by zająć się diagnostyką SARS-CoV-2. – Nasz Instytut jako pierwszy w Polsce opracował testy na wykrywanie SARS-CoV-2 – MediPAN. Godnym uwagi jest fakt, że wkrótce zdecydowaliśmy się połączyć automatykę AGAMEDE z naszymi testami. W rezultacie opracowaliśmy wysokoprzepustowy protokół diagnostyczny, który pozwala w ciągu doby przebadać 15 tysięcy próbek – mówi dyrektor ICHB PAN prof. Marek Figlerowicz.

icon

Centralne laboratoria diagnostyczne, firmy farmaceutyczne w poszukiwaniu leków

icon

Laboratoria onkologiczne poszukujące spersonalizowanych terapii dla pacjenta

icon

Działy badawczo-rozwojowe firm chemicznych i biotechnologicznych do optymalizacji bioprocesów

icon

Przemysł kosmetyczny

AGAMEDE to rewolucja w badaniach biologicznych – robot Mitsubishi Electric


Projekt AGAMEDE powstał przy udziale partnerów technologicznych: Mitsubishi Electric, Labomatica i Perlan Technologies. Firma Mitsubishi Electric dostarczyła dostarczyła 6-osiowego robota, sterowniki PLC oraz oprogramowanie firma MELFA Basic. Przemysłowy robot Mitsubishi o dużym zasięgu ramienia to centralny element systemu. Odtwarza pracę technika laboratoryjnego, obsługując w sposób ciągły instrumenty analityczne według protokołów doświadczalnych wprowadzonych przez operatora do oprogramowania sterującego.
Zintegrowany zestaw instrumentów obsługiwanych przez robota umożliwia wykonywanie doświadczeń w mikroskali na 96- i 384-dołkowych płytkach mikrotestowych. Zestaw ten obejmuje przemysłowe inkubatory do prowadzenie kultur komórkowych, podajniki płytek i tipsów, stacje pipetujące, etykietownice, skanery kodów kreskowych, zaklejarki płytek, czytniki fluorescencyjne i spektrofotometry. Szczególne miejsce w instrumentarium zajmuje automatyczny mikroskop konfokalny HCA z czterema kanałami fluorescencyjnymi. Szybkie dozowanie tak małych objętości roztworów obniża koszt prowadzenia badań i zwiększa przepustowość. Dlatego umożliwia prowadzenie doświadczeń z wykorzystaniem posiadanej kolekcji ponad 115 000 związków chemicznych.

AGAMEDE to rewolucja w badaniach biologicznych
Projekt AGAMEDE jest interdyscyplinarny. Łączy świat robotyki, informatyki, wzornictwa przemysłowego, matematyki, biologii oraz chemii. Warto zauważyć, że zastosowane w nim rozwiązania są innowacyjne oraz jedynie w swoim rodzaju. Reasumując, jak w wielu projektach, głównym wyzwaniem, z jakim musieliśmy się zmierzyć, to wyznaczenie celu oraz drogi, w jaki sposób chcielibyśmy go osiągnąć. W rezultacie kluczem do osiągnięcia celu było znalezienie wspólnego „technicznego języka”, dzięki któremu osoby z różnych branż mogły się porozumieć i jasno przedstawić swoje oczekiwania na jednej płaszczyźnie. Niejednokrotnie trudne było połączenie świata akademickiego, który myśli abstrakcyjnie, ze światem przemysłu, gdzie najczęściej podąża się wedle utartego schematu.Tomasz Scholz, inżynier ds. robotyzacji w Mitsubishi Electric.

Polecamy