AGAMEDE
to szybsza diagnostyka w kierunku SARS-CoV-2

 

Pozwala testować tysiące receptur i indywiduów chemicznych w ciągu doby. Robotyczny system AGAMEDE powstał w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (ICHB PAN) przy udziale partnerów technologicznych: Mitsubishi Electric, Labomatica i Perlan Technologies. AGAMEDE to szybsza diagnostyka w kierunku SARS-CoV-2. Można go stosować do odkrywania nowych leków, zindywidualizowanych terapii dla pacjentów onkologicznych, a nawet tworzenia składów kosmetyków.

 

AGAMEDE to szybsza diagnostyka w kierunku SARS-CoV-2. Warto zauważyć, że jego unikatowość nie jest związana z automatyzacją prac laboratoryjnych. Polega na integracji automatyki i systemu sztucznej inteligencji służącego do interpretacji danych za pomocą oprogramowania Gene Game firmy Labomatica. Dzięki takiemu połączeniu system stanowi „zamkniętą pętlę”. Zrobotyzowane urządzenia przygotowują eksperymenty, odczytują wyniki w ustalonym czasie i interpretują dane, aby przygotować kolejny cykl doświadczalny. Zadania operatora sprowadzone są do formułowania problemu badawczego i zaprojektowania układu doświadczalnego do jego testowania. Następnie  przygotowuje roztwory i nadzoruje poprawne działanie urządzeń. Zadania systemu to wykonywanie 24 godziny na dobę doświadczeń i dostarczenie rozwiązania.

icon

System wieloprzepustowy

icon

Łączy sztuczną inteligencję z automatyką

icon

Interpretuje doświadczenia bez udziału człowieka, bazując na modelach matematycznych

icon

Może być wykorzystywany przez centralne laboratoria diagnostyczne, firmy farmaceutyczne w poszukiwaniu leków, laboratoria onkologiczne poszukujące spersonalizowanych terapii dla pacjenta

icon

Może być stosowany w działach badawczo-rozwojowych firm chemicznych i biotechnologicznych do optymalizacji bioprocesów

AGAMEDE to szybsza diagnostyka COVID-19

W marcu 2020 roku największym wyzwaniem stał się COVID-19. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk od początku swojego istnienia zajmuje się kwasami nukleinowymi RNA i DNA. W związku z tym miał wszelkie możliwości, by zająć się diagnostyką SARS-CoV-2. Dzięki AGAMEDE opracowano wysokoprzepustowy protokół diagnostyczny, który pozwala w ciągu doby przebadać 15 tysięcy próbek. Warto zaznaczyć, że to bardzo dobry wynik. Ponieważ w przypadku ręcznej analizy próbek, jedna osoba może opracować najwyżej kilkaset prób.

Robot Mitsubishi Electric

Warto zauważyć, że firma Mitsubishi Electric dostarczyła 6-osiowego robota, sterowniki PLC oraz oprogramowanie firma MELFA Basic. Ważnym aspektem jest zintegrowany zestaw instrumentów obsługiwanych przez robota, który umożliwia wykonywanie doświadczeń w mikroskali na 96- i 384-dołkowych płytkach mikrotestowych. Obejmuje przemysłowe inkubatory do prowadzenie kultur komórkowych, podajniki płytek i tipsów, stacje pipetujące, etykietownice, skanery kodów kreskowych, zaklejarki płytek, czytniki fluorescencyjne i spektrofotometry. Warto zaznaczyć, że szczególne miejsce w instrumentarium zajmuje automatyczny mikroskop konfokalny HCA z czterema kanałami fluorescencyjnymi. Szybkie dozowanie tak małych objętości roztworów obniża koszt prowadzenia badań i zwiększa przepustowość. W związku z tym umożliwia prowadzenie doświadczeń z wykorzystaniem posiadanej kolekcji ponad 115 000 związków chemicznych.

icon

Przemysłowy robot Mitsubishi o dużym zasięgu ramienia to centralny element systemu

icon

Odtwarza pracę technika laboratoryjnego

icon

Obsługuje w sposób ciągły instrumenty analityczne według protokołów doświadczalnych wprowadzonych przez operatora do oprogramowania sterującego

icon

Umożliwia wykonywanie doświadczeń w mikroskali na 96- i 384-dołkowych płytkach mikrotestowych

Przy realizacji pierwszego w Polsce tak zaawansowanego systemu łączącego robotykę z urządzeniami laboratoryjnym skorzystaliśmy z naszych międzynarodowych doświadczeń. Bardzo pomocne okazało się wsparcie międzynarodowej struktury Mitsubishi Electric dedykowanej do projektów innowacyjnych. Warto zauważyć, że wszyscy pracowaliśmy pod presją czasu, aby rozwiązanie odciążające techników laboratoryjnych powstało jak najszybciej. Przy tym wszystkim zapewniliśmy tygodniową wydajność instalacji na 100 000 próbek z możliwością skalowania. Bez wątpienia to wynik fenomenalny.Roman Janik, koordynator rozwiązań dla branży Life Science w Polsce
  • Placeholder
  • Placeholder
  • Placeholder
  • Placeholder
  • Placeholder

Polecamy